Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Filtry i zawory oddechowe

Szereg procesów technologicznych w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, spożywczym, elektronicznym oraz pokrewnych wymaga stosowania zbiorników z wodą ,  innymi cieczami procesowymi lub produktami, które powinny być oddzielone od otaczającego środowiska barierą mikrobiologiczną (lub mechaniczną).

Posiadamy niezbędną wiedzę i najwyższej klasy produkty do zabezpieczenia mikrobiologicznego zbiorników procesowych. Oferujemy zarówno statyczne filtry oddechowe jak również tzw. dynamiczne filtry oddechowe z wytworzeniem sterylnej poduszki.

Posiadamy unikalny program komputerowy do obliczania niezbędnej wielkości filtra oddechowego, co jest niezmiernie istotne w przypadku zbiorników sterylizowanych parą lub poddawanych tzw. CIP w podwyższonej temperaturze.

Podstawowym materiałem konstrukcyjnym filtrów i zaworów oddechowych jest stal AISI 316L, natomiast w przypadku mniej wymagających aplikacji może to być stal AISI 304.  Części wewnętrzne obudowy są elektropolerowane w standardzie Ra<0,8 lubRa<0,4.

Posiadamy również w ofercie rozwiązania służące zabezpieczeniu zbiornika przed próżnią (podciśnieniem) czyli tzw. zassaniem. Są to rozwiązania zarówno w postaci zaworu podciśnieniowego o precyzyjnym, regulowanym podciśnieniu otwarcia jak i w formie elektronicznego presostatu piezoelektrycznego, sprzężonego z zaworem automatycznym.

Uzupełnieniem oferty są urządzenia do testowania integralności filtrów na zasadzie testu wodnego (water intrusion test), testu dyfuzyjnego oraz aerozolowego.

Układ filtracji na czwórniku.

1. Zawór motylkowy

2. Filtr oddechowy

3. Zawór nadmiarowy

4. Zawór oddechowy

5. Czwórnik

Filtr oddechowy i zawór oddechowy zamontowane na zbiorniku.

Instalacja z filtrem węglowym i zaworami oddechowymi produkcji ChemTech

Instalacja została zaprojektowana dla zakładu produkującego ciecz o bardzo intensywnym, drażniącym zapachu. Poziom cieczy w zbiorniku zmienia się w trakcie procesu – jest napełniany i opróżniany. Podczas napełniania gaz znad cieczy musi zostać odprowadzony na zewnątrz zbiornika, aby go nie rozsadziło. Powoduje to uwolnienie nieprzyjemnego drażniącego zapachu. Dodatkowo nad cieczą dla bezpieczeństwa utrzymywana jest atmosfera beztlenowa. Podczas opróżniania zbiornika, doprowadzany jest azot z rurociągu. Dostępne były dwa wolne króćce.

Projekt zakładał zainstalowanie na jednym z nich zaworu oddechowego otwierającego się przy nadciśnieniu oraz filtra węglowego pochłaniającego drażliwy zapach z wydostającego się gazu. Równolegle na tym samym króćcu zamontowana została płytka bezpieczeństwa ulegająca zniszczeniu w momencie wystąpienia ciśnienia na filtrze równym 500 mbar oraz przerywacz płomienia, który jest dodatkowym zabezpieczeniem w razie pojawienia się wybuchu. Do drugiego króćca doprowadzony został przez reduktor ciśnienia azot pod ciśnieniem 50 mbar i równolegle do niego zainstalowany został  zawór oddechowy podciśnieniowy, który otwiera się w przypadku pojawienia się w zbiorniku minimalnego podciśnienia.

Ogólna zasada działania – w sytuacji w której zbiornik nie jest opróżniany ani napełniany, panuje w nim nadciśnienie 50mbar zapewniane przez azot z reduktora ciśnienia. Gdy zbiornik jest napełniany, ciśnienie zaczyna wzrastać i przy konkretnej wartości nadciśnienia otwiera się zawór nadciśnieniowy oddechowy. Gaz wydostaje się z układu przechodząc przez filtry, więc uzyskujemy obojętny sensorycznie gaz. Gdy zbiornik jest opróżniany, ciśnienie w zbiorniku ulega obniżeniu, a jego wyrównanie następuje dzięki doprowadzeniu azotu przez reduktor ciśnienia. W przypadku gdyby azotu zabrakło, nadciśnienie w zbiorniku spadnie do 0 i w efekcie otworzy się zawór podciśnieniowy, który uratuje zbiornik przed zagnieceniem.

Kontakt

Napisz do nas

    Wyślij wiadomość