Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Filtroseparator

Usuwanie śladowych ilości cieczy (glikole, alkohole, woda, olej) z gazu ziemnego, występujących w postaci mgły, dokonuje się przy pomocy tzw. filtrosepratorów wyposażonych w wysokowydajne wkłady koalescencyjne (typu coalescer). Są to z reguły zbiorniki pionowe, z przepływem przez świece filtracyjne (coalescery) od wewnątrz do zewnątrz, jednak spotyka się również konstrukcje poziome z przepływem przez świece filtracyjne od zewnątrz do wewnątrz. Wtedy zwykle praca takich filtrosepratorów wspomagana jest wkładem demistera, do usuwania kropli powstałych w wyniku koalescingu na świecach. Filtroseparatory to urządzenia wysokociśnieniowe o konstrukcji stalowej, spawanej.

Filtroseparatory wykorzystują energię kinetyczną oczyszczanego strumienia gazu. Zanieczyszczony gaz wtłaczany do filtroseparatora przechodzi przez medium filtracyjne, na którym następuje kondensacja cząsteczek wody. Oczyszczony gaz przesyłany jest do dalszej obróbki, a woda spuszczana jest do odgazowywacza i zbiornika wody złożowej. Bieżąca obsługa, ewentualnie wymiana świec filtracyjnych jest możliwa dzięki wyposażeniu filtroseparatora we właz manewrowy.

W filtroseparatorach stosuje się wkłady plisowane zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających aplikacjach dotyczących m.in. oczyszczania gazu ziemnego. Plisowane medium filtracyjne  charakteryzuje się dużą powierzchnią filtracyjną i małymi oporami przepływu, co przekłada się na możliwość uzyskania dużych przepływów filtrowanego strumienia gazu. Zastosowane medium filtracyjne gwarantuje wysoką skuteczność oczyszczenia – 99,98%  cząstek o wielkości 0,3 um.

Filtroseparator znajduje zastosowanie w następujących aplikacjach:

  • usuwanie wody złożowej z gazy ziemnego;
  • usuwanie glikolu (TEG) resztkowego w procesie osuszania gazu ziemnego;
  • procesy petrochemiczne: hydrorafinacji i hydrokrakingu – usuwanie amin, amoniaku glikolu, cięższych frakcji węglowodorowych ze strumieni procesowych;
  • ochrona dysz, zaworów, sprężarek, turbin gazowych, wytwornic pary i innych maszyn i urządzeń;
  • odzysk olejów, strumieni kondensatu, wody;
  • odzysk cennych składników, aerozoli;
  • ochrona złóż katalitycznych.

Filtroseparator jest dostępny w dowolnych wymiarach.

Firma ChemTech posiada w ofercie szeroką gamę wkładów koalescencyjnych zgodnych ze standardem Seprasol TM  (Seprasol jest zarejestrowanym znakiem firmy Pall) oraz Peco i Facet. Są to konstrukcje zarówno wgłębne jak i plisowane.

Kontakt

Napisz do nas

    Wyślij wiadomość