Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en
Chemtech Polska
24.02.2024
branze

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł farmaceutyczny

Czystość wszystkich produktów końcowych w przemyśle farmaceutycznym musi być nieskazitelna co gwarantuje ochronę zdrowia i życia człowieka. Dodatkowo koszty substratów oraz odczynników chemicznych wykorzystywanych na terenach zakładów farmaceutycznych przyczyniają się to tego, iż producenci środków farmakologicznych nie mogą pozwolić sobie na jakiekolwiek zaniechania dotyczące jakości produktów schodzących z linii produkcyjnej. Produkty poddaje się filtracji praktycznie na każdym etapie wytwarzania.

Ogromne znaczenie w przemyśle farmaceutycznym ma również sterylizacja powietrza i zabezpieczenie miejsc pracy przed nadmierną emisją pyłów i par związków chemicznych.

Istotne znaczenia mają również techniki wykorzystywane do otrzymywania wody zdemineralizowanej oraz ultra czystej tj. odwrócona osmoza, wymiana jonowa, napromieniowywanie UV.

Niektóre z przykładów filtrów wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym to:

 • worki oraz świece filtracyjne wykorzystywane do oczyszczania produktów końcowych;
 • filtry do sterylizacji powietrza;
 • filtry do odpylania stosowane w  systemach instalacji grzewczych i wentylacyjnych;
 • filtry do odolejenia powietrza;
 • filtry stosowane w procesach suszenia produktów.

Inne zastosowania wybranych metod filtracji w farmacji to:

 • odzysk aktywatorów,
 • odzysk katalizatorów,
 • filtracja hormonów,
 • filtracja ekstraktów witaminowych,
 • filtracja osocza krwi,
 • i wiele innych.
Chemtech Polska

Firma ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej, filtracji cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Kontakt

Napisz do nas

  Wyślij wiadomość