Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Sterylizacja cieczy i gazów metodą filtracji

Sterylizacja cieczy i gazów metodą filtracji

Proces sterylizacji określany również mianem wyjaławiania ma na celu usunięcie wszystkich, zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów.

Firma ChemTech oferuje filtry świecowe z medium filtracyjnym w postaci membrany mikrofiltracyjnej do sterylizacji strumieni procesowych, zarówno gazowych jak i ciekłych. Świece filtracyjne klasy sterylizującej znajdują szerokie zastosowanie szczególnie w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, spożywczym i napojowym, w przemyśle chemicznym oraz w technikach otrzymywania wody ultraczystej.  Gwarantują 100% efektywność procesu sterylizacji zgodnie z wymaganiami HIMA, wykazując dużą odporność termiczną (do 130oC) oraz szeroką kompatybilność  chemiczną.

Obudowy filtracyjne do filtrów sterylizujących wykonujemy ze stali nierdzewnych.

Porównanie wgłębnego mechanizmu filtracji (po lewej) oraz filtracji na mikrofiltracyjnej membranie (po prawej)

Membrany stanowiące medium filtracyjne filtrów sterylizujących  są wykonywane z szeregu materiałów:

Sterylizacja cieczy Sterylizacja gazów
PES (polieterosulfon) nylon kompozyt ester /celuloza PTFE (politetrafluoroetylen) PVDF (polfluorek winylidenu) PTFE (politetrafluoroetylen) PVDF (polifluorek winylidenu)
Kontakt

Napisz do nas

    Wyślij wiadomość