Filtry membranowe plisowane

Filtry membranowe plisowane

Filtry membranowe plisowane

Wśród wkładów mikrofiltracyjnych na szczególną uwagę zasługują filtry membranowe, stosowane jako wysoce precyzyjna bariera dla mikroorganizmów oraz kontrola zanieczyszczeń stałych w przemyśle elektronicznym.

Filtry membranowe stosowane do kontroli mikrobiologicznej posiadają tzw. walidację, spełniają normy HIMA i cGMP. Ważnym aspektem takich filtrów jest możliwość testowania integralności (integrity testing) metodami niedestrukcyjnymi (dyfuzyjnymi).

Rodzaj membranyZastosowanie
Polieterosulfon (PES)Ciecze
NylonCiecze (w tym rozpuszczalniki)
Polifluorek winylidenu (PVDF) hydrofilowyCiecze (w tym kwasy)
Politetrafluoroetylen (PTFE) hydrofilowyCiecze (w tym kwasy, rozpuszczalniki, polimery, ciecze trawiące)
Politetrafluoroetylen (PTFE) hydrofobowyGazy procesowe, sprężone powietrze, zabezpieczanie zbiorników, filtracja dwutlenku węgla

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Zapraszamy do kontaktu    *pole wymagane