Filtr oddechowy adsorpcyjny

Filtr oddechowy adsorpcyjny

Filtr oddechowy adsorpcyjny

Filtry oddechowe adsorpcyjne są jedną z najbardziej opłacalnych metod ochrony przed zanieczyszczeniami. Filtry oddechowe są integralnym elementem do systemów płynnego smarowania, hydraulicznego systemu, albo zbiornika magazynowego. Filtr oddechowy zapewnia ochronę przed wilgocią i zanieczyszczonymi cząstkami w trudnych warunkach procesowych. Lepszą metodą ochrony jest uniknięcie dostania się zanieczyszczeń do układu, niż próby oczyszczenia układu po zaistniałych szkodach.

Większość maszyn i urządzeń. zaprojektowana jest aby „oddychać”, dlatego też powinno się stosować ekonomicznie korzystne metody ochrony przed dostaniem się otaczających gazów do wlotu do układu. Zanieczyszczenia i wilgoć dostaną się do układu przy jakichkolwiek zmianach temperatury, ciśnienia czy poziomu cieczy. Dlatego też firma ChemTech poleca filtr oddechowy adsorpcyjny w celu ochrony Państwa instalacji.

Magazynowanie substancji chemicznych w zbiornikach wiąże się z niebezpieczeństwem przedostania ich oparów do atmosfery, gdyż ze względów bezpieczeństwa nie można takich zbiorników oddzielić zupełnie od otoczenia. Często takimi  substancjami  są  kwasy takie  jak siarkowy (VI), azotowy czy solny. W celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska oparami magazynowanej cieczy stosuje się filtry oddechowe ze złożem adsorpcyjnym. Filtry oddechowe produkowane przez ChemTech mają bardzo prostą budowę, zapewniającą nieskomplikowaną obsługę, a złoża zawierają indykator na bieżąco informujący o stopniu zużycia złoża.

 Adsorpcyjne filtry oddechowe mają na celu:

  • adsorbować wyziewy ze zbiornika,
  • chronić magazynowaną ciecz przed wpływem czynników atmosfery zewnętrznej, typu wilgoć (para wodna  zawarta  w  powietrzu),  CO2  które  ma  szczególne  znaczenie dla utrzymywania niskiej przewodności wody demineralizowanej (DEMI).
Filtr oddechowy z węglem aktywnym

Filtr oddechowy adsorpcyjny produkowany przez ChemTech jest uniwersalny, może być wypełniony różnymi złożami, np.:

  • węglem aktywnym,
  • złożem osuszającym typu Silica Gel,
  • sitem molekularnym,
  • złożem do pochłaniania COdo wody demi
  • złożem do rozkładu ozonu

Filtry te znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, petrochemicznym, itp.

Filtr oddechowy ze złożem indykatorowym Karosorb do adsorpcji CO2 i kwaśnych oparów.
Filtr oddechowy ze złożem silikażelu do usuwania pary wodnej

Szczególnym i ważnym przypadkiem zastosowania filtra oddechowego ze złożem KaroSorb są  zbiorniki   z  kwasem  solnym.  Chlorowodór  obecny  w  oparach  wyrządza  wiele szkód w pomieszczeniach w których zbiorniki się znajdują. Zastosowanie filtrów oddechowych adsorpcyjnych jest proste i ekonomiczne w porównaniu z zastosowaniem płuczek czy innej specjalistycznej instalacji wywiewnej. Obudowy   filtrów   oddechowych   są   wykonywane   ze   stali  lub  tworzywa  sztucznego – w zależności od wytycznych technologicznych oraz indywidualnych wymagań klienta.  

Jednym z ciekawszych rozwiązań jest zastosowanie filtra oddechowego ze złożem do rozkładu ozonu typu OzonCat. Złoże zawiera katalizator rozkładający ozon do tlenu w temperaturze otoczenia, natomiast sama konstrukcja filtra jest budowana z materiałów kompatybilnych z ozonem. W bezpieczny sposób (bez zagrożenia pożarowego) możliwe jest niszczenie ozonu o stężeniu większym, niż 10% na wlocie. Katalizator nie jest zużywany podczas procesu, dzięki czemu żywotność złoża jest wieloletnia.

Filtr oddechowy ze złożem silikażelu do usuwania pary wodnej

Absorpcja oparów

W wielu przypadkach ekonomicznym sposobem zabezpieczania zbiorników oraz odciągów znad zbiorników i linii technologicznej jest zastosowanie metody mokrej – absorpcji i/lub skrubera. Dotyczy to zarówno problemu usuwania pyłów jak i toksycznych lub agresywnych oparów. Na zdjęciu przedstawiony jest absorber w wykonaniu chemoodpornym zastosowany przy zbiorniku z kwasem solnym. W zasobniku krąży woda lub absorbent z którym reaguje czynnik znajdujący się w fazie gazowej. Kontaktowanie faz może mieć charakter natrysku lub zwilżania złoża (wypełnienie nasypowe lub strukturalne). Układ monitoruje jakość krążącego czynnika w  sposób  automatyczny.  Na  górze kolumny kontaktowej znajduje się demister (odemglacz, odkraplacz) zabezpieczający otoczenie przed emisją aerozolu czynnika absorpcyjnego.

Układ absorpcji oparów

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Zapraszamy do kontaktu    *pole wymagane