Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Filtr oddechowy adsorpcyjny

Filtr oddechowy adsorpcyjny

Filtry oddechowe adsorpcyjne są jedną z najbardziej opłacalnych metod ochrony przed zanieczyszczeniami. Filtry oddechowe są integralnym elementem do systemów płynnego smarowania, hydraulicznego systemu, albo zbiornika magazynowego. Filtr oddechowy zapewnia ochronę przed wilgocią i zanieczyszczonymi cząstkami w trudnych warunkach procesowych. Lepszą metodą ochrony jest uniknięcie dostania się zanieczyszczeń do układu, niż próby oczyszczenia układu po zaistniałych szkodach.

Większość maszyn i urządzeń. zaprojektowana jest aby „oddychać”, dlatego też powinno się stosować ekonomicznie korzystne metody ochrony przed dostaniem się otaczających gazów do wlotu do układu. Zanieczyszczenia i wilgoć dostaną się do układu przy jakichkolwiek zmianach temperatury, ciśnienia czy poziomu cieczy. Dlatego też firma ChemTech poleca filtr oddechowy adsorpcyjny w celu ochrony Państwa instalacji.

Magazynowanie substancji chemicznych w zbiornikach wiąże się z niebezpieczeństwem przedostania ich oparów do atmosfery, gdyż ze względów bezpieczeństwa nie można takich zbiorników oddzielić zupełnie od otoczenia. Często takimi  substancjami  są  kwasy takie  jak siarkowy (VI), azotowy czy solny. W celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska oparami magazynowanej cieczy stosuje się filtry oddechowe ze złożem adsorpcyjnym. Filtry oddechowe produkowane przez ChemTech mają bardzo prostą budowę, zapewniającą nieskomplikowaną obsługę, a złoża zawierają indykator na bieżąco informujący o stopniu zużycia złoża.

Adsorpcyjne filtry oddechowe mają na celu:

  • adsorbować wyziewy ze zbiornika,
  • chronić magazynowaną ciecz przed wpływem czynników atmosfery zewnętrznej, typu wilgoć (para wodna  zawarta  w  powietrzu),  CO2  które  ma  szczególne  znaczenie dla utrzymywania niskiej przewodności wody demineralizowanej (DEMI).
Filtr oddechowy z węglem aktywnym

Filtr oddechowy adsorpcyjny produkowany przez ChemTech jest uniwersalny, może być wypełniony różnymi złożami, np.:

  • węglem aktywnym,
  • złożem osuszającym typu Silica Gel,
  • sitem molekularnym,
  • złożem do pochłaniania COdo wody demi
  • złożem do rozkładu ozonu

Filtry te znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, petrochemicznym, itp.

Filtr oddechowy ze złożem indykatorowym Karosorb do adsorpcji CO2 i kwaśnych oparów.
Filtr oddechowy ze złożem silikażelu do usuwania pary wodnej

Szczególnym i ważnym przypadkiem zastosowania filtra oddechowego ze złożem KaroSorb są  zbiorniki   z  kwasem  solnym.  Chlorowodór  obecny  w  oparach  wyrządza  wiele szkód w pomieszczeniach w których zbiorniki się znajdują. Zastosowanie filtrów oddechowych adsorpcyjnych jest proste i ekonomiczne w porównaniu z zastosowaniem płuczek czy innej specjalistycznej instalacji wywiewnej. Obudowy   filtrów   oddechowych   są   wykonywane   ze   stali  lub  tworzywa  sztucznego – w zależności od wytycznych technologicznych oraz indywidualnych wymagań klienta.

Jednym z ciekawszych rozwiązań jest zastosowanie filtra oddechowego ze złożem do rozkładu ozonu typu OzonCat. Złoże zawiera katalizator rozkładający ozon do tlenu w temperaturze otoczenia, natomiast sama konstrukcja filtra jest budowana z materiałów kompatybilnych z ozonem. W bezpieczny sposób (bez zagrożenia pożarowego) możliwe jest niszczenie ozonu o stężeniu większym, niż 10% na wlocie. Katalizator nie jest zużywany podczas procesu, dzięki czemu żywotność złoża jest wieloletnia.

Filtr oddechowy ze złożem silikażelu do usuwania pary wodnej

Absorpcja oparów

W wielu przypadkach ekonomicznym sposobem zabezpieczania zbiorników oraz odciągów znad zbiorników i linii technologicznej jest zastosowanie metody mokrej – absorpcji i/lub skrubera. Dotyczy to zarówno problemu usuwania pyłów jak i toksycznych lub agresywnych oparów. Na zdjęciu przedstawiony jest absorber w wykonaniu chemoodpornym zastosowany przy zbiorniku z kwasem solnym. W zasobniku krąży woda lub absorbent z którym reaguje czynnik znajdujący się w fazie gazowej. Kontaktowanie faz może mieć charakter natrysku lub zwilżania złoża (wypełnienie nasypowe lub strukturalne). Układ monitoruje jakość krążącego czynnika w  sposób  automatyczny.  Na  górze kolumny kontaktowej znajduje się demister (odemglacz, odkraplacz) zabezpieczający otoczenie przed emisją aerozolu czynnika absorpcyjnego.

Układ absorpcji oparów
Kontakt

Napisz do nas

    Wyślij wiadomość