Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Filtr węglowy

Filtr węglowy

Filtry z wypełnieniem z węgla aktywowanego stosuje się do dezodoryzacji powietrza m.in. w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych, instalacjach lakierniczych i przemysłowych oraz do usuwania chloru i związków organicznych z wody.

Węgiel aktywowany jako materiał filtracyjny daje doskonałe rezultaty w procesach oczyszczania  powietrza i wody z par rozpuszczalników, związków organicznych, dioksyn, chloru i jego pochodnych, metali ciężkich, zanieczyszczeń stałych i wielu innych.

Rodzaj węgla aktywowanego wybiera się tak aby wykazywał on jak najwyższe zdolności sorpcyjne w stosunku do pochłanianych substancji.

Filtry do gazów:

CARBOSORP

Filtry w postaci tub zaślepionych wypełnionych węglem aktywowanym

Wypełnienie filtrów stanowi wysokogatunkowy granulowany węgiel aktywowany. Średnica granulek węgla nie przekracza średnicy 4 mm. Dzięki temu osiąga się bardzo duże powierzchnie sorpcyjne wkładu filtracyjnego przy stosunkowo niewielkiej masie wypełnienia.

Zastosowanie:

 • Usuwanie zapachów tzw. dezodoryzacja powietrza w układach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacjach kuchennych.
 • Oczyszczanie powietrza w zakresie usuwania rozpuszczalników, węglowodorów, związków organicznych.
 • Oczyszczanie innych gazów, w tym: odsiarczanie spalin, usuwanie dioksyn, rtęci i innych zanieczyszczeń z gazów spalinowych.
Medium filtracyjnegranulowany węgiel aktywowany
Wymiary – szerokość x wysokość305mmx610mm; 508mmx610mm; 610mmx610mm
Nominalny wydatek objętościowy3500 m3/h

Charakterystyka filtra na przykładzie filtra o wymiarach 610mmx610mmx450mm:

Przepływ [m3/h]850170025503400
Czas kontaktu [s]0,280,140,090,07
Spadek ciśnienia [Pa]183870160

CARBOSORP-PL

Filtry tubowe z tworzywa sztucznego

Dotychczasowe konstrukcje wkładów węglowych wymagały zastosowania szkieletu z blachy stalowej zasypywanego węglem. Utylizacja takich wkładów wymaga ich czasochłonnego demontażu i związanej z tym ekspozycji osób na niebezpieczne LZO zaadsorbowane na węglu. Wkłady firmy Chemtech wykonane są w 100% z polimerów które poddają się utylizacji termicznej (spaleniu) w całości z węglem.

Model z tworzywa posiada wiele zalet:

 • Łatwy montaż
 • 25% lżejsza konstrukcja od wersji z obudową stalową
 • Ekonomiczna alternatywa dla wkładów stalowych

Parametry operacyjne:

 • Maksymalna temperatura 80°C
 • Maksymalna wilgotność względna powietrza 70%

FILTRY KASETOWE

Filtry stosowane do pochłaniania pyłów z powietrza głównie w odciągach przemysłowych. Wkład filtra stanowi wysokiej jakości granulowany węgiel aktywowany umocowany w ramie wykonanej z blachy ocynkowanej.

Wszystkie filtry wykonywane są na specjalne zamówienie. Wymiary filtra wg wytycznych klienta.

FILTRY KOMPAKTOWE

Filtry kompaktowe, których medium filtracyjne stanowi węgiel aktywowany występują jako: Panele wypełnione granulowanym węglem aktywowanym

Medium filtracyjnegranulowany węgiel aktywowany
Wymiary – szerokość x wysokość287mmx592mm; 490mmx592mm; 592mmx592mm
Głębokość filtra292 mm
Nominalny wydatek objętościowydo 2550 m3/h

Włóknina filtracyjna impregnowana węglem aktywowanym oprawiona w ramkę

Medium filtracyjnewłóknina filtracyjna impregnowana węglem aktywowanym
Klasa filtracjiEU7
Wymiary – szerokość x wysokość287mmx592mm; 490mmx592mm; 592mmx592mm
Głębokość filtra292 mm
Nominalny wydatek objętościowydo 3200 m3/h

Filtry do cieczy:

FILTRY ŚWIECOWE/PATRONOWE

Oferujemy filtry świecowe z wkładem z węgla aktywowanego o standardowych oraz bardzo wysokich sprawnościach oczyszczanego medium.

Wkład filtra stanowi złoże węgla bitumicznego wytłaczanego z termoplastycznym lepiszczem, dzięki czemu charakteryzuje się on dobrze rozwiniętą i bardzo wytrzymałą strukturą porowatą.

Wkłady spełniają wszelkie normy FDA (Food and Drug Administration) dotyczące możliwości ich kontaktu z żywnością oraz produktami farmaceutycznymi. Stosowane przede wszystkim w celu poprawy jakości wody pitnej.

Medium filtracyjnewęgiel bitumiczny
Nominalna długość5-40″
Typy zakończeniapodwójnie otwarte, kod 226 (7), kod 222 (3), kod 213

KOLUMNY ADSORPCYJNE

Kolumny adsorpcyjne wypełnione węglem aktywnym stosuje się zazwyczaj do oczyszczania cieczy.

Materiały, z których wykonuje się kolumny oraz rodzaj węgla aktywnego dobiera się w zależności od rodzaju oczyszczanego medium, występujących w nim zanieczyszczeń oraz indywidualnych zapotrzebowań klienta.

FILTRY SARATECH

SARATECH to nowy typ węgla aktywnego produkowany w postaci drobnych kulek wykonanych z różnych polimerów. Odpowiedni dobór materiałów połączony z określonym procesem wytwarzania pozwolił uzyskać produkt o unikalnych właściwościach. Stosowany jest m.in. do:

 • Dezodoryzacji powietrza w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych;
 • Eliminacji niebezpiecznych substancji z wody (tj. metale ciężkie,) i powietrza;
 • Oczyszczaniu wody w przemyśle farmaceutycznym;
 • Usuwania zanieczyszczeń z gazów;
 •  Wytwarzania ultraczystych substancji.

Produkt ten posiada szereg cech wyróżniających go z pośród innych na rynku. Przede wszystkim:

 • Duża powierzchnia właściwa;
 • Odporność na  ścieranie i działanie wysokiego ciśnienia;
 • Budowa oparta na polimerze zapewniającym m.in. dużą zdolność do odnawiania powierzchni oraz wysoką odpornością chemiczną;
 • Równomierne rozmieszczenie porów zapewniające dobrą selektywność;
 • Niska emisja pyłów;
 • Zdolność do eliminacji związków polarnych.

Filtracja gazów

Wkłady składają się z nieregularnej, elastycznej i jednorodnej struktury utworzonej ze sferycznych form.  Umożliwia to dostosowanie rozmiaru, kształtu i grubości wkładu do konkretnego procesu. Postać ta zapewnia również wysoką wydajność oczyszczania przy niewielkich oporach przepływu medium. Właściwości i ogromny wybór struktur umożliwia zastosowanie powyższych wkładów do rozwiązanie niemal każdego problemu związanego z procesem oczyszczanie gazów i powietrza.

Zastosowanie:

 • Zapewnianie odpowiedniego poziomu czystości powietrza wymaganego przy produkcji m.in. półprzewodników;
 • Usuwanie zapachów tzw. dezodoryzacja powietrza w układach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacjach kuchennych;
 • Oczyszczanie powierza w zakresie usuwania niebezpiecznych substancji takich jak akrylamid oraz DMS;
 • Oczyszczanie innych gazów, w tym: usuwanie lotnych związków organicznych, związków rtęci, chlorku winylu, amoniaku, pestycydów;
 • Filtracja wody.
Podstawowe parametry techniczne
Rozmiarmax. 1900×850 mm
Grubość5 – 24 mm
Gramatura1000-6000 g/
Porowatość 50-80 %

Wkłady składają się zazwyczaj z pięciu warstw adsorbentu umieszczonych pomiędzy dwiema funkcjonalnymi warstwami, co zapewnia im stabilność i sztywność. Rozmiar, porowatość, modyfikacje powierzchniowe oraz impregnacja rożnych adsorbentów są dobierane do danego adsorbatu. Wkłady mogą składać się z różnych typów adsorbentów, co umożliwia filtrację w szerokim zakresie różnych mediów przy użyciu tylko jednego wkładu. Wkłady te są również składane co daje większą powierzchnie właściwą przy niskich oporach przepływu. Zapewnia  to skuteczniejszą adsorpcje i jest korzystniejszym rozwiązaniem.

Zastosowanie

 • Zapewnianie odpowiedniego poziomu czystości powietrza wymaganego przy produkcji m.in. półprzewodników;
 • Usuwanie zapachów tzw. dezodoryzacja powietrza w układach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacjach kuchennych;
 • Oczyszczanie powietrza w obrębie twardych dysków;
 • Oczyszczanie gazów i powietrza z zanieczyszczeń takich jak w przypadku wkładów filtracyjnych w postaci nieregularnych form.
Podstawowe parametry techniczne
Liczba warstw adsorbentu1 – 5
Gramatura60 – 1000 g/
Grubość1 – 3 mm
Szerokośćmax 1200 mm
Maksymalna średnica rolki800 mm
Długość rolki100 – 1000 m

Filtracja cieczy

W przypadku filtracji cieczy stosowane są usypywane złoża utworzone z drobnych kulek. SARATECH stosowane jest przede wszystkim w procesach uzdatniania wody i znajduje szerokie zastosowanie w procesach jej oczyszczania ze względu na swoje specyficzne właściwości. Produkt ten stanowi alternatywne rozwiązanie dla stosowanej obecnie adsorpcji na konwencjonalnym węglu aktywnym czy nanofiltracji.

Zastosowanie:

 • Oczyszczanie wody pitnej;
 • Produkcja ultraczystej wody o wysokiej jakości;
 • Usuwanie chloru, związków chloru oraz dezynfekcja wody pitnej;
 • Uzdatniane wody przy produkcji np. półprzewodników;
 • Oczyszczanie wody w przemyśle farmaceutycznym.

WĘGIEL AKTYWNY

Węgiel aktywny dzięki swojej pojemności sorpcyjnej, wielkości powierzchni właściwej, czy wielkości i rozkładowi porów jest idealnym i uniwersalnym sorbentem.

Strukturę jego porów można podzielić na:

 • Mikropory ( < 2 nm średnicy)
 • Mezopory ( 2-50 nm średnicy)
 • Makropory ( > 50 nm średnicy)

Makropory służą jako kanały przepływowe dla adsorbatu do wnętrza mezoporów i powierzchni mikroporów w których odbywa się właściwy proces adsorpcji. Rozkład rozmiarów porów w danym węglu zależy od typu użytego surowca oraz metody i warunków jego produkcji.

Surowcem do produkcji węgla aktywnego jest węgiel drzewny. Istnieją dwa sposoby aktywowania wybranego węgla:

 • Aktywacja chemiczna Baza zostaje ogrzana do temperatury 400 – 700 oC w zależności od pożądanego efektu. Podczas ogrzewania dodawany jest kwas fosforowy i/lub chlorek cynku. Tą metodą uzyskuje się węgiel aktywny z dużymi makroporami, który jest doskonały do rozdziału koloru z roztworów ciekłych.
 • Aktywacja termiczna Podczas aktywacji termicznej baza ogrzewana jest do temperatur wyższych niż 900oC. Aby uniknąć zapalenia się węgla (temperatura zapłonu węgla to około 570oC) dodawana jest sucha para. Tą metodą uzyskuje się wysoce porowaty węgiel o średnicach porów od małych mezoporów, do mikroporów.

Produkt, czyli węgiel aktywny może być później przerabiany – impregnowany, mielony, prasowany w zależności od docelowego zastosowania.

Typy węgla aktywnego:

GRANULOWANY (ZIARNISTY)

Ziarnisty węgiel aktywny charakteryzuje się nieregularnością kształtu granulek. Jest wytwarzany poprzez aktywację materiału wyjściowego bezpośrednio lub po wcześniejszym etapie aglomeracji.

Stosowane rozmiary węgla aktywnego granulowanego:

 • Do cieczy – ziarna o wielkości od 0,2 do 2 mm
 • Do gazów  – ziarna o wielkości od 2 do 5 mm

Jego najpopularniejszymi zastosowaniami jest odbarwianie produktów spożywczych, redukcja ChZT i AOX w oczyszczalniach ścieków, dechloracja, deozonizacja.

FORMOWANY

Mieszanka węgla drzewnego ze sproszkowanym antracytem i odpowiednim spoiwem formowana jest pod dużym ciśnieniem na kształt kulek lub cylindrów. W niektórych przypadkach do mieszanki dodaje się również katalizator w celu uzyskania odpowiedniej struktury węgla aktywnego. Formowany węgiel aktywny znajduje zastosowanie w gazach ze względu na wysoką wytrzymałość mechaniczną, niski spadek ciśnienia oraz niską zawartość pyłu.

Złoża węgli mogą być stosowane w filtrach oddechowych w celu ochrony magazynowanych substancji przed czynnikami zewnętrznymi lub redukcji emisji substancji szkodliwych ze zbiorników procesowych do atmosfery.

IMPREGNOWANY

Węgiel aktywny pokrywany jest związkiem chemicznym (impregnatem). Dobór odpowiedniego impregnatu umożliwia wystąpienie zjawiska chemisorpcji do podwyższenia skuteczności reakcji. Węgle impregnowane zużywane są głównie do usuwania związków nieorganicznych ze strumieni gazów. Przykładowo impregnowanie kwasem fosforowym umożliwia usunięcie amoniaku, a zasadą potasową usunięcie siarkowodoru, dwutlenku siarki.

PYLISTY

Jest to węgiel aktywny zmielony, zazwyczaj do rozmiarów poniżej 0,075mm.  Stosowanie takiego rodzaju węgla wymaga zazwyczaj wykorzystania specjalnych systemów dozowania.

Sproszkowany węgiel aktywny zazwyczaj wykorzystywany jest najczęśćiej do redukcji niepożądanych substancji smakowych i zapachowych. Innymi zastosowaniami są:

 • uzdatnianie wody pitnej
 • usuwanie związków organicznych, typu ChZT czy AOX w oczyszczaniu ścieków
 • wzbogacenie osadu czynnego
 • odbarwianie produktów chemicznych i spożywczych
 • usuwanie dioksyn, furanów i rtęci z gazów powstających w czasie termicznej obróbki odpadów

WŁÓKNINY FILTRACYJNE

Firma ChemTech oferuje również włókniny filtracyjne,  z progresywnie nabudowywanych włókien syntetycznych (100% poliester), impregnowane węglem aktywnym.

Włóknina z węglem aktywnym używana jest jako filtr wstępny oczyszczający powietrze z pyłów, zanieczyszczeń gazowych oraz zapachowych (dezodoryzacja). Znajduje zastosowanie jako filtr do okapów kuchennych, w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w instalacjach odciągowych w pomieszczeniach gastronomicznych, szpitalach, zakładach produkcyjnych, lakierniach, garażach, przemyśle spożywczym i maszynowym.

Kontakt

Napisz do nas

  Wyślij wiadomość