Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Separator magnetyczny

Separator magnetyczny

Separator magnetyczny / Filtr magnetyczny

Filtry magnetyczne znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieje konieczność oczyszczenia strumieni gazów lub cieczy zanieczyszczonych dużą ilością zanieczyszczeń magnetycznych – od kilkudziesięciu mg/l do kilku g/l. Są bardzo często stosowane w różnego typu instalacjach, tam gdzie używane są urządzenia oraz armatura kontrolno – pomiarowa.  Ochrona  armatury kontrolno-pomiarowej przed zanieczyszczeniami stałymi warunkuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. Duży procent zanieczyszczeń mechanicznych w cieczach stanowią cząstki magnetyczne jak np. produkty korozji rur. Często okazuje się, że usunięcie tego rodzaju zanieczyszczeń metodami tradycyjnej filtracji jest mało skuteczne. Podczas filtracji magnetycznej  ciecz podlega oddziaływaniu pola magnetycznego, cząstki zanieczyszczeń zostają złapane w pułapki wkładu magnetycznego, gdzie są utrzymywane siłami pola magnetycznego. Osadzone zanieczyszczenia w łatwy sposób można usunąć w czasie okresowego czyszczenia a żywotność wkładów magnetycznego jest bardzo długa (do kilku lat). Dodatkowe zalety wkładów magnetycznych płynów to niewielkie opory przepływu, bardzo łatwa obsługa oraz niskie koszty eksploatacji.

Wkład czysty (lewy rysunek) oraz wkład ze ścierem stalowym (prawy rysunek)

Filtry magnetyczne służą do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z mediów tj.:

 • woda,
 • powietrze i inne gazy,
 • różne rodzaje olejów, w tym oleje napędowe, hydrauliczne i smarujące,
 • ciecze myjące i chłodzące,
 • benzyna samochodowa,
 • różne ciecze, w tym również agresywne.

Wkłady magnetyczne w adapterze do obudowy workowej. Dla podwyższenia efektywności można stosowac kilka wkładów w jednej obudowie (zdjęcie po prawej) Filtry z wkładami magnetycznymi zaleca się do stosowania ochrony:

 • pomp
 • ciepłomierzy
 • wodomierzy
 • magnetyzerów
 • instalacji C.O. oraz C.W.O.
 • i innych.

Filtry magnetyczne w procesie przygotowania powierzchni i malowania kataforetycznego Szczególna rolę wkłady magnetyczne pełnią w procesie malowania farbą kataforetyczną (EDP Electrodeposition Painting; KTL). Detale przeznaczone do malowania przechodzą wielostopniową obróbkę przygotowawczą, podczas której części podlegają wielostopniowemu myciu i odtłuszczaniu, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości pokrycia. Elementy te zawierają na swojej powierzchni (oraz w różnych zakamarkach) m.in. pozostałości metaliczne z tłoczenia, zgrzewania oraz spawania. W praktyce, cząstki te potrafią być na tyle drobne, że tradycyjne układy filtracyjne (w tym najbardziej popularna w tej dziedzinie filtracja workowa) nie są w stanie ich zatrzymać. Przez to dochodzi do ich znacznej akumulacji w każdej z waniem procesowych, zarówno przygotowania (mycie, odtłuszczanie, trawienie, pasywacja, fosforanowanie) jak i końcowych: malowania i płukania. Zastosowanie wkładów magnetycznych w obudowach workowych na każdym etapie obróbki powierzchni, przynosi bardzo dobre rezultaty. Jeszcze lepsze wyniki daje zastosowanie separatora magnetycznego  (w którym proces usuwania zakumulowanych zanieczyszczeń można zautomatyzować).

Separatory magnetyczne

Separatory magnetyczne oferowane przez firmę ChemTech  przeznaczone są głównie do oczyszczania strumieni cieczy (różnego rodzaju, o różnych lepkościach i gęstościach) z zanieczyszczeń magnetycznych.  Zaletą separatorów magnetycznych jest ich prosta budowa oraz nieskomplikowana obsługa, która ogranicza się praktycznie do okresowego czyszczenia osłon magnetycznych. Zastosowanie silnych magnesów trwałych uniemożliwia zanieczyszczenie oczyszczanego strumienia cieczy cząstkami magnetycznymi wcześniej wychwyconymi z oczyszczanego strumienia.

Specjalna konstrukcja separatorów magnetycznych firmy ChemTech zabezpiecza magnes przed ewentualnymi zabrudzeniami oraz uszkodzeniami podczas okresowego czyszczenia osłon magnetycznych dzięki czemu żywotność separatora jest bardzo długa. Proces czyszczenia osłony magnetycznej  polega na chwilowym wysunięciu magnesu z osłony i odprowadzeniu  dolnym zaworem spustowym wcześniej zatrzymanych cząstek, które na skutek zaniku sił pola magnetycznego opadają na dno zbiornika.

Obszar zastosowań separatorów magnetycznych to m.in. oczyszczanie surowców zanieczyszczonych metalami (gwarantujące uzyskanie wysokiej jakości produktów), odzysk materiałów ferromagnetycznych, ochrona maszyn i aparatury kontrolno-pomiarowej w instalacjach wszelkiego rodzaju i inne.

Kontakt

Napisz do nas

  Wyślij wiadomość