Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

B&R i Projekty

Firma ChemTech oferuje optymalizacje technologii produkcyjnych, również w odniesieniu do kryteriów zrównoważonego rozwoju, oraz współpracuje z klientami w celu opracowania innowacyjnych receptur, produktów specjalnych i nowych zastosowań dla istniejących produktów.

Polityka ekologiczna generuje coraz to większe wyostrzenia restrykcyjne, które są nie lada wyzwaniem dla projektantów procesowych. Zarówno modernizacje istniejących instalacji, jak i projektowanie nowych – wymagają doświadczenia, zaplecza produkcyjnego, oraz naukowego.

Nasze usługi laboratoryjne mają na celu dobór najlepszego rozwiązania w procesach, gdzie występują substancje uciążliwe, trudne do filtracji lub po prostu mało poznane. Wieloletnie doświadczenie oraz niezależność produkcyjna pozwala na elastyczne podejście i realizację układów zaprojektowanych na indywidualne życzenie klienta, bez korzystania z gotowych rozwiązań.

Przeprowadzamy testy filtrowalności na reprezentatywnych próbkach przysyłanych przez klientów. Badania mają na celu poznanie właściwości substancji, w tym przede wszystkim reologii cieczy, lepkości, zawartości ciała stałego i innych parametrów istotnych dla  doboru metody filtracji. Aparatura laboratoryjna użyta w testach zależy od badanego materiału. Mogą to być:

Laboratoryjne obudowy membranowe:

Laboratoryjna praska filtracyjna

Nucze filtracyjne

Nucze filtracyjne o różnej objętości:

Oferujemy dobór aparatury i materiału filtracyjnego w zależności od wymaganej dokładności oraz właściwości procesowych roztworów wymagających oczyszczenia: lepkości, temperatury, ściśliwości placka itp. Proponujemy testy, które mają na celu określenie właściwości procesu, jednostkowej objętości osadu, grubości placka, a dalej optymalizację i dobór odpowiedniej aparatury.

Przykłady naszej działalności w zakresie dobierania technologii filtracyjnej:

Odbarwienie oleju

Odbarwianie oleju polega na selektywnej adsorpcji związków odpowiedzialnych za barwę. Adsorbent oprócz doskonałych właściwości sorpcyjnych powinien charakteryzować się również rozkładem wielkości cząstek optymalnym dla procesu filtracji, nie powodującym szybkiego zapychania filtru. Dobór właściwego adsorbentu powinien być podyktowany również czynnikami ekonomicznymi, jak ilość stosowanej pomocy filtracyjnej oraz metoda utylizacji. W skali przemysłowej stosowane są zarówno materiały pochodzenia naturalnego, jak ziemie bielące, węgle aktywne, różnego rodzaju krzemionki ale także substancje syntetyczne, jak tlenek glinu czy hydrożele.

W zależności od aplikacji stosuje się pomoce o wybranych właściwościach, do których zalicza się m.in.: powinowactwo sorpcyjne (usuwanie metali ciężkich, nawozów fosforowych, mydeł, pigmentów w tym m.in. chlorofilu i in. związków odpowiedzialnych za barwę), nietoksyczność ( wymagania FEDIOL: zerowa zawartość dioksyn, halogenów,  kwasów mineralnych, naturalne pH ), wysoka porowatość (klaryfikacja olejów mineralnych, parafin, wosków).

Filtracja olejów spożywczych

Odwadnianie osadów

Odwadnianie osadów ma na celu uzyskanie rozdziału pomiędzy wodą i substancją stałą, co pozwala na znaczną redukcję masy i objętości osadu. W procesie odwadniania uzyskiwany jest suchy placek i czysty pozbawiony zawiesin filtrat. Szeroko prowadzone badania nad procesem odwadniania wykazały, ze istotny wpływ na przebieg procesu i efekt końcowy ma wiele czynników, należą do nich przede wszystkim:

  • zawartość substancji stałych
  • jakość osadu
  • uwodnienie początkowe
  • wstępne przygotowanie osadów
  • opór właściwy

Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że efektywność procesu odwadniania zależy od zdolności filtracyjnych substancji stałych w odwadnianych osadach oraz od warunków prowadzenia procesu.

Filtracja roztworów pogalwanicznych

Filtracja roztworu węglanu wapnia

Odbarwianie wosku pszczelego

Filtracja ekstraktów roślinnych

Filtracja związków organicznych

Filtracja wodnego roztworu soli do produkcji sody

Filtracja wodnych roztworów chelatów używanych podczas produkcji nawozów.

Filtracja ścieków przemysłu cementowego.

Oczyszczanie wody technologicznej

Dobór technologii odzysku wody przy produkcji środków piorących

Dobór pomocy filtracyjnej

Laboratorium oferuje również usługę testów filtrowalności mającą na celu dobór optymalnej pomocy filtracyjnej, określenia jej stopnia zużycia, wyznaczenia wymaganej powierzchni filtracyjnej oraz przestawienia oferty na urządzenie filtracyjne dobrane dla danego procesu.

Stale poszukujemy nowych pomysłów i pracujemy nad ich efektywnym wykorzystaniem. Dlatego też współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, co uznajemy za istotny czynnik naszej strategii badań i rozwoju. Zapraszamy do współpracy zewnętrznych partnerów, wśród których są uniwersytety, instytuty badawcze, dostawcy i konsumenci.

Dysponujemy wyszkoloną kadrą naukową i oferujemy praktyki, staże oraz inne możliwości rozwoju zarówno dla studentów jak i wyższych uczelni. Współpracujemy z Politechnikami Warszawską i Wrocławską, SGGW oraz wieloma placówkami naukowymi, jak: Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie czy Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Kontakt

Napisz do nas

    Wyślij wiadomość