Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Zawór oddechowy

Zawory oddechowe spełniają bardzo ważną rolę jaką w ochronie zbiorników bezciśnieniowych przed przekroczeniem dopuszczalnego nadciśnienia lub / oraz podciśnienia. Przeznaczone są do instalowania na króćcach oddechowych zbiorników oraz buforowych produktów. Mogą być wykonane jako zawory jednostronnego lub dwustronnego działania.

Oprócz funkcji hermetyzacji i utrzymywania odpowiedniego ciśnienia wewnątrz zbiornika pełnią również  funkcję zabezpieczenia przed dostawaniem się nieczystości do wnętrza zbiornika oraz zapobiegają wydostawaniu się oparów na zewnątrz.

Zawory oddechowe pełnią ważna rolę w przypadku stosowania poduszki powietrznej z gazu obojętnego (inertnego) np. azotu, dwutlenku węgla itp. W zbiorniku utrzymuje się atmosferę ochronną utrzymując lekkie nadciśnienie. Zawór oddechowy umożliwia utrzymanie odpowiedniego nadciśnienia i wyeliminowanie strat gazu obojętnego inertnego.

Firma ChemTech dostarcza kompletne rozwiązania składające się z generatora azotu wraz z odpowiednio dobranymi filtrami mikrobiologicznymi oraz węglowymi, zaworu redukcyjnego precyzyjnego działania oraz odpowiednio dobranego zaworu oddechowego.

Innym zastosowaniem jest przypadek gdy zbiornik zawiera produkty toksyczne, pyliste lub w inny sposób uciążliwe dla otocznia (zapachy, odory, substancje lotne) i jest wyposażony w destruktor off-gazów. Zastosowanie w takim przypadku zaworu oddechowego jest konieczne aby strumień wdechu do zbiornika odbywał się z pominięciem instalacji adsorbera lub absorbera zaś strona nadciśnieniowa odpowiada za zabezpieczenie zbiornika w przypadku awarii instalacji destrukcji gazów oddechowych.

Kolejnym zastosowaniem jest przypadek gdy ciecz lub inna substancja znajdująca się w zbiorniku usi być chroniona przed absorpcją jednego ze składników powietrza atmosferycznego. Powszechnym zastosowaniem jest woda demineralizowana (woda demi). W takim przypadku na jednym króćcu oddechowym montuje się adsorber (rzadziej absorber) dwutlenku węgla a zawór oddechowy zamontowany na drugim króćcu oddechowym zabezpiecza przed powstaniem nadmiernego podciśnienia w zbiorniku umożliwiając przy tym swobodny wydech oraz ochronę złoża adsorpcyjnego przed zawilgoceniem.

Bardzo ważną dziedziną zastosowania zaworów oddechowych jest przypadek ochrony mikrobiologicznej zawartości zbiornika. W przypadku braku poduszki powietrznej nadciśnieniowej koniczne jest zamontowanie filtra oddechowego klasy sterylizującej. Ze względu na ryzyko awarii takiego filtra (zablokowanie przepływu oprze zapchanie, zalanie lub zawilgocenie), należy bezwzględnie zastosować zawór oddechowy wykonany w standardzie higienicznym. Zawory oddechowe wykonywane przez firmę ChemTech są wykonane w najwyższym higienicznym standardzie z kontrolą gładkości powierzchni do Ra<0,4. Są przy tym samo-drenujące, zapobiegając gromadzeniu się kondensatu w którym mógłby nastąpić rozwój mikroorganizmów które stanowiłyby źródło wtórnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Zarówno zawory oddechowe jaki i filtry oddechowe mogą być dostosowane do pracy w warunkach zewnętrznych. Stosuje się wtedy ochronę przeciwzamarzaniową w postaci odpowiednio dobranego płaszcza grzejnego.

Zawory oddechowe mogą być także stosowane za przerywaczami płomienia.

Firma Chemtech oferuje kompleksowe projektowanie układów zabezpieczania zbiorników które mogą być dodatkowo wyposażone w układy monitorowania ciśnienia w zbiorniku z funkcją prezentacji graficznej historii zmian ciśnienia. W ten sposób optymalizuje się zużycie filtrów i zapobiega dehermetyzacji zbiorników.

Wszystkie elementy zaworów oddechowych wykonane są w wysokogatunkowej stali kwasoodpornej 316L natomiast rodzaj materiału uszczelnienia dobierany jest w zależności od rodzaju produktu magazynowanego w zbiorniku. W przypadku zbiorników zawierających agresywne chemicznie substancji istnieje możliwość wykonania zaworów oddechowych z tytanu lub specjalnych gatunków stali a także z różnych tworzyw sztucznych: PCV, PP, HDPE, PVDF, PTFE.

Alternatywą dla zaworów oddechowych są płytki bezpieczeństwa jednostronnego lub dwustronnego działania będące także w ofercie ChemTech-u. Ciekawym rozwiązaniem jest także wyposażenie zbiorników w zawory zdalnie otwierane (z siłownikami) sprzężone z funkcją monitorowania ciśnienia. Osiąga się wtedy najwyższą precyzję działania.

Kontakt

Napisz do nas

    Wyślij wiadomość