Filtracja w procesie malowania kataforetycznego

Filtracja w procesie malowania kataforetycznego

W procesie malowania farbą kataforetyczną (określanego również jako KTL; kataforeza; anaforeza; malowanie farbą anaforetyczną; EDP) występuje wiele procesów jednostkowych filtracyjnych.

Filtracja w procesie malowania kataforetycznego

Wstępne przygotowanie powierzchni (odtłuszczanie zanurzeniowe, natryskowe)

1.    Na tym etapie ma miejsce filtracja mechaniczna na workach filtracyjnych lub przy pomocy filtrów samoczyszczących. Ma ona na celu ochronę dyszek natryskowych a także ogólną poprawę jakości malowanych elementów, poprzez zminimalizowanie wynoszenia zanieczyszczeń na powierzchni elementów. W tej strefie najlepsze wyniki daje także wspomaganie filtracji separatorem magnetycznym (wkładem magnetycznym) zainstalowanym w obudowie workowej lub jako niezależne urządzenie z funkcją samooczyszczenia.

2.    W strefie odtłuszczania często instalowane są także filtry taśmowe z grawitacyjnym napływem i rolkowym mechanizmem przesuwu tkaniny filtracyjnej.

3.    Firma Chemtech oferuje także układy regeneracji kąpieli odtłuszczających, oparte na mikrofiltracji i ultrafiltracji. W procesie odzysku kąpieli myjącej następuje oddzielenie olejów i tłuszczów (wraz z zanieczyszczeniami mechanicznymi) od bazy kąpieli (zawracanej do obiegu) zawierającej zalkalizowana wodę wraz z częścią dodatków (środków emulgujących, surfaktantów). Układy takie skonstruowane są na bazie modułów ceramicznych (membran ceramicznych, membrany ceramiczne, ceramic membranes), modułów ultrafiltracyjnych spiralnych z wysoce hydrofilową membraną PAN (Poliacrylonitryl) lub modułów rurowych Abcor.

Fosforanowanie (aktywacja, pasywacja)

1.    W procesie fosforanowania (kąpieli fosforanowania cynkowego) używane są prasy filtracyjne do usuwania szlamu (prasa filtracyjna). W ofercie firmy ChemTech znajdują się kompletne urządzenia jak i materiały eksploatacyjne (przekładki filtracyjne, tkaniny,  płótna nawierzchniowe i podkładowe do pras płytowych, przegrody filtracyjne).

2.    Niekiedy do pasywacji stosuje się kwas siarkowy. Wymaga to zastosowania specjalnych materiałów konstrukcyjnych odpornych chemicznie na kwas siarkowy. Firma Chemtech posiada doświadczenie i możliwości techniczne konstrukcji filtrów w wykonaniu chemoodpornym ze specjalistycznych stali stopowych 904, 904L, 1.453.

Malowanie Elektroforetyczne: Kataforetyczne i Anaforetyczne (Kataforeza i Anaforeza)

Na proces malowania składa się kilka procesów jednostkowych zanurzeniowych i natryskowych. Filtracja odgrywa w tych procesach szczególnie ważną rolę.

1.    Filtracja workowa jest powszechnie stosowana na praktycznie każdym obiegu farby, ultrafiltratu jak i wody myjącej (obieg wody demi). Oprócz typowych worków filcowych i siatkowych nylonowych niezbędne jest niekiedy stosowanie specjalistycznych worków z mikrowłókniny polipropylenowej, tzw. odolejających (POMF; POMF-OA; POMF-OA-P2P). Worki antyolejowe posiadają właściwości adsorpcyjne względem olejów, smarów, silikonów i generalnie czynników kraterotwórczych (kraterowanie, paint catering) powodujących uciążliwe defekty malowania.

2.    Niezbędnym procesem w malowaniu kataforetycznym (kataforezy) jest ultrafiltracja farby kataforetycznej. Ultrafiltracja farby kataforetycznej jest procesem krytycznym w procesie malowania, nastręczającym często wielu problemów technologicznych. Firma ChemTech jest w tej dziedzinie przedstawicielem techniczno-handlowym firmy Nanostone-Ultura. Nanostone-Ultura od ponad 35 lat dostarcza najnowocześniejsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązania w tej dziedzinie, charakteryzujące się długą żywotnością modułów ultra-filtracyjnych oraz ich energooszczędnością (niskie przepływy farby, niskie ciśnienia w stosunku do ilości permeatu – ultrafiltratu).

3.    Kolejnym niezbędnym procesem podczas malowania kataforetycznego jest elektrodializa (electrodialysis; cataphoretic paint electrodialysis). Istnieją dwa podstawowe sposoby prowadzenia procesu: płytowy (obecnie rzadziej używany)  oraz na modułach rurowych.  Instalacja elektrodializy składa się z cel elektrodializy (cela elektrodializy; cela dializy; cele dializy), elektrody (anody) oraz układu cyrkulacji anolitu (anolyte). W ofercie firmy ChemTech znajdują się membrany do cel płaskich marki LANXESS Sybron Chemicals Inc. MA-7500 (dostępna w rolkach),oraz MA-3475; MA-3475L; MC3470L (w arkuszach).

4.    W procesie malowania kataforetycznego niezbędna jest woda demi (demineralizowana). Firma ChemTech jest dostawcą rozwiązań tradycyjnych: stacji przygotowania wody opartych na jonitach (złożach jonitowych) jak i membranowych opartych na odwróconej osmozie RO.

Prowadzimy serwis i modernizacje istniejących instalacji.

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Poszukujemy eksporterów

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą...

Szukasz pracy?

Pracując dla firmy FilterTech stajesz się częścią...

04dystrybucja

Jesteśmy dystrybutorem
najlepszych firm

Ami2
GE WATER
FSI

Zapraszamy do kontaktu    *pole wymagane