Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Filtr samoczyszczący ASF

Firma ChemTech produkuje automatyczne filtry samoczyszczące ASF, CSF oraz posiada przedstawicielstwo techniczno-handlowe firmy Amiad Water Systems, mającej opinię producenta najwyższej jakości filtrów samoczyszczących na bazie siatek i sit.

Technologie filtracji towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Człowiek od dawna próbował odzyskiwać media filtracyjne poprzez mycie i płukanie. Z czasem udoskonalił swoje techniki. Jednym z przykładów urządzeń filtracyjnych od lat używanych w praktycznie niezmienionej formie i opartych na technologii odpłukiwania wstecznego, jest tzw. filtr żwirowy lub piaskowy pospieszny (filtr żwirowy/piaskowy ciśnieniowy). Przy wszystkich swoich zaletach, do których należy prostota konstrukcji, udokumentowane i dobrze poznane działanie, możliwość regulowania efektywności poprzez gradację żwiru/piasku a także do pewnego stopnia możliwość stosowania prefiltracji (np. stosowanie górnej warstwy antracytu), technologia ta ma wyraźne ograniczenia:

 • aparaty (zbiorniki filtrów) są stosunkowo duże;
 • przepływy na jednostkę powierzchni medium filtracyjnego (pola poprzecznego przekroju zbiornika) są małe, co wynika ze stosunkowo małej porowatości złoża (pola wolnego dla przepływu);
 • filtry mogą tolerować stosunkowo niewielkie stężenie zanieczyszczeń (w zależności od charakteru, od kilku do kilkudziesięciu mg/l lub ppm);
 • filtry zużywają stosunkowo dużo wody płuczącej, zarówno na proces płukania wstecznego jak i wymywania (niekiedy stosuje się dodatkowo powietrze jako czynnik pomocniczy- tzw. scouring);
 • ze względu na swój charakter filtry takie nadają się przede wszystkim do zastosowań wodnych, często jako końcowy etap obróbki, nie można ich stosować do cieczy procesowych, szczególnie o podwyższonej lepkości.

Przy powyższych wadach, filtry te maja jedną szczególna zaletę, przy stosowaniu ich do wody głębinowej. Wody głębinowe (studzienne), szczególnie w Polsce najczęściej są zażelazione, a żelazu często towarzyszy mangan. W takim przypadku filtr żwirowo-piaskowy pełni nie tylko rolę filtra, ale również reaktora chemicznego, w którym zachodzą procesy utleniania i strącania żelaza (w przypadku manganu autokatalityczne lub katalizowane na specjalnych złożach).

Filtr samoczyszczący ASF

Linia filtrów samoczyszczących ASF stanowi typoszereg uniwersalnych, automatycznych, kompaktowych filtrów samoczyszczących, zarówno do dokładnej jak i zgrubnej filtracji cieczy. Filtr samoczyszczący ASF, jako nieliczny w tej grupie filtrów, może pracować również na podciśnieniu.

Filtr samoczyszczący jest zaopatrzony w sito szczelinowe w kształcie cylindra, z filtracją od środka na zewnątrz. Metoda samoczyszczenia sita oparta jest na pracy mechanicznego skrobaka, wyposażonego w specjalny układ doszczelniający, powodujący przyleganie tłoka do sita.

Linia filtrów ASF umożliwia efektywną filtrację wszelkiego rodzaju cieczy, zarówno cieczy o niskich lepkościach, jak i cieczy procesowych o lepkościach wysokich, takich jak żywice, kleje, emulsje, polimery.

Specjalne wykonanie tłoka skrobakowego powoduje, że proces czyszczenia odbywa się bez przerywania procesu filtracji zaś straty cieczy są zminimalizowane.

Filtry samoczyszczące ASF produkowane są w wersji automatycznej oraz manualnej (ręcznej).

Produkowany przez firmę ChemTech filtr samoczyszczący ASF jest bardzo wydajny, używany jest bezobsługowo i wielokrotnie. Cechuje się długą żywotnością przy stosunkowo rzadkiej konieczności konserwacji. Przykładem może być przedstawiony tu licznik cykli zamontowany do jednego ze sprzedanych przez nas filtrów.

 

 

 

 

Do filtracji cieczy z dużą ilością zanieczyszczeń polecamy zastosowanie filtra wieloelementowego (z trzema sitami). Poprzez takie rozwiązanie uzyskujemy większą powierzchnię filtracyjną, a co za tym idzie lepszą wydajność procesu filtracji.

Filtry samoczyszczące procesowe

Firma ChemTech jest producentem filtrów samoczyszczących procesowych, dwusiłownikowych, znajdujących zastosowanie w filtracji cieczy lepkich, przykładowo farb, lakierów lub klejów.

Odsysające filtry samoczyszczące

Posiadamy również w ofercie filtry samoczyszczące, odsysające ASFS. Wkład filtracyjny stanowi sito szczelinowe w kształcie cylindra, z filtracją od środka na zewnątrz. Metoda czyszczenia sita oparta jest na pracy skanera odsysającego, pracującego wewnątrz sita, na całej jego długości. Skaner działa bardzo efektywnie, stanowiąc skuteczny sposób czyszczenia. Czyszczenie odbywa się bez przerywania procesu filtracji. Filtr ASFS najczęściej używany jest do filtracji ścieków, wody chłodniczej i procesowej. Idealnie nadaje się również do fazy prefiltracji.

 

Usprawnieniem procesu filtracji jest zastosowanie baterii filtrów samoczyszczących pneumatycznych połączonych równolegle.

Agregaty i układy filtracyjne

Dostępny jest również agregat filtracyjny, zawierający filtr ASF wraz z pompą. Układ umieszczony jest na platformie przejezdnej, co umożliwia łatwe przemieszczanie całego urządzenia.

Poniższe zdjęcie przedstawia układ filtracyjny dostarczony do firmy VW. Na pierwszym stopniu zamontowano filtr samoczyszczący z sitem 30um, a na drugim filtr workowy 1um. Filtry pracują na wodzie chłodniczej.

Zalety filtrów samoczyszczących ASF

U jednego z naszych klientów wystąpił z problem z częstym zapychaniem się filtra kątowego w instalacji przygotowania wody przeciwpożarowej oraz  gospodarczej. Filtrowana woda pochodziła ze zbiorników otwartych i głównymi zanieczyszczeniami w niej występującymi były organizmy żywe, takie jak glony czy małe skorupiaki, ale również kamienie i pozostałości drewna. Zastosowany filtr kątowy o dokładności filtracji 2 mm po kilkunastu minutach pracy instalacji ulegał zapchaniu, co w konsekwencji doprowadziło do jego uszkodzenia. Uszkodzone fragmenty siatki filtracyjnej dostawały się dalej do instalacji, ponadto konieczne było częste rozkręcanie filtra w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Firma Chemtech w miejsce filtra siatkowego zamontowała filtr samoczyszczący typu ASFA z sitem szczelinowym o dokładności filtracji 0,5 mm. Dzięki elastyczności w zakresie wymiarów oraz konstrukcji filtra, możliwa była wymiana istniejącego niedziałającego filtra kątowego na nowy automatyczny filtr samoczyszczący bez przebudowy instalacji, co pozwoliło uniknąć dodatkowych kosztów i dostosować się do wymagań klienta. Dzięki wymianie filtra siatkowego na filtr samoczyszczący wyeliminowano częste przestoje instalacji oraz otrzymano wodę o lepszej jakości ze względu na zastosowanie czterokrotnie dokładniejszego wkładu.

 

Do niewątpliwych zalet filtrów samoczyszczących typu ASF należą:

 • możliwość filtracji wody z ujęć powierzchniowych, wody w obiegach chłodniczych, ścieków, farb, żywic, lakierów, klejów, polimerów;
 • niskie koszty eksploatacji;
 • dokładność filtracji od 30 mikronów;
 • samoczyszczenie filtra bez przerywania procesu filtracji;
 • trójkątny profil elementów sita ułatwiający proces czyszczenia;
 • trwała konstrukcja zapewniająca długi okres użytkowania filtra;
 • szeroka gama materiałów kanstrukcyjnych;
 • wykonanie zgodne z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE;
 • możliwość wykonania filtra jako urządzenia spełniającego wymogi dyrektywy 94/9/EG (ATEX).

Podstawowe dane techniczne

Materiały konstrukcyjneSito szczelinowe wykonane z wysokiej jakości stali AISI3016L, korpus wykonany ze stali AISI316L lub AISI304
Dokładność filtracjiod 30μm do 4000μm (od 0,03mm do 4mm)
Wydajnośćdo 2000 m3/h
Powierzchnia filtracyjnado 32000 cm2
Wielkość przyłączydo DN400
Uszczelnieniebuna, EPDM, Viton, NBR, silikon, teflon
Wykończenie powierzchnikuleczkowane, polerowane mechaniczne, elektropolerowane
Ciśnienie pracy6, 10, 16 lub 40 bar
Temperatura pracy do 142 °C

Podstawowe wymiary filtrów samoczyszczących automatycznych i manualnych

Typ ASFA/Mmax. wielkość przyłączywydajność max. * [m3/h]A** [mm]B[mm]C[mm]D[mm]
6/6L/6XLDN10080/100/1151875/2375/2875570500/750/1000400
7/7L/7XLDN150170//200/2501960/2460/2960600500/750/1000450
8/8L/8XLDN200/DN250400/500/5502150/2650/3150500500/750/1000650
9/9L/9XLDN250/DN300600/700/8002300/2700/3200750550/750/1000900

* Wydajność jest określona orientacyjnie. Na poziomie ofertowym może zostać dobrany inny model pod konkretne
zapytanie.

** Nogi filtra montowane są na ruchomej obejmie. Wymiar A może być regulowany w przedziale ±70mm.

Podstawowe wymiary filtrów samoczyszczących elektrycznych

Typ ASFA/Mmax. wielkość przyłączywydajność max. * [m3/h]A** [mm]B[mm]C[mm]D[mm]
6/6L/6XLDN10080/100/1151500/1750/2000570500/750/1000400
7/7L/7XLDN150170//200/2501550/1800/2050600500/750/1000450

Samoczyszczące filtry bezciśnieniowe
Filtr samoczyszczący dyskowy

Posiadamy w naszej ofercie również filtry samoczyszczące bezciśnieniowe dyskowe stosowane są do wstępnego oczyszczania cieczy w wielu gałęziach przemysłu. Filtry te charakteryzują się bardzo dużą powierzchnią filtracyjną, w stosunku do ich gabarytów.

Zasada działania filtrów samoczyszczących bezciśnieniowych:

Oczyszczana woda podawana jest do filtra, gdzie spływa grawitacyjnie do kaset (dysków). Podczas procesu filtracji kasety nie obracają się. Zanieczyszczenia zatrzymywane są po wewnętrznej ich stronie, a na powierzchni tworzy się placek filtracyjny, który powoduje spadek natężenia przepływu oraz wzrost poziomu wody w bębnie. Po osiągnięciu określonego poziomu cieczy sonda aktywuje obracanie się dysków, rozpoczynając proces wstecznego przemywania. Wysokociśnieniowe dysze kierują zanieczyszczenia na zewnątrz filtra. W miarę obniżania się poziomu wody do pierwotnej wartości i końca przemywania wstecznego dyski przestają się obracać i  filtr samoczyszczący bezciśnieniowy powraca do swojej regularnej pracy. Istotne jest, iż proces czyszczenia odbywa się bez przerywania procesu filtracji.

Budowa i właściwości samoczyszczącego filtra bezciśnieniowego dyskowego:

 • Dokładność filtracji w przedziale 5-200µm
 • Wklęsły kształt kaset zmniejsza obciążenie wału i przedłuża żywotność mechanicznych części filtra
 • Uszczelnienie bębna filtra dyskowego jest odporne na ścieranie
 • Specjalnie zaprojektowane dysze zapewniają wysoką skuteczność oczyszczania przy zminimalizowaniu strat wody
 • Kasety filtra zrobione są z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)

Filtr samoczyszczący bębnowy

Filtry samoczyszczące bezciśnieniowe bębnowe zaprojektowane są w szczególności do filtracji wody z oczyszczalni ścieków. Wyprodukowane są ze stali nierdzewnej 1.4301 (304) oraz wytrzymałych, niekorozyjnych tworzyw sztucznych. Wkłady filtracyjne wykonano z nylonu i są one dostępne w szerokiej gamie efektywności. W przypadku filtracji w trudniejszych warunkach, takich jak przemysł górniczy, możemy zaproponować wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej. Materiał ten jest bardziej odporny na ostre odłamki przedmiotów w stosunku do filtra dyskowego. Filtry samoczyszczące bezciśnieniowe bębnowe stosuje się często w przemyśle papierniczym, tekstylnym, farmach rybnych, zoo i wielu innych. Odpowiedni filtr dobierany jest na podstawie natężenia przepływu. Na życzenie dostępne są różne materiały i gęstości materiału filtracyjnego. Odpływ szlamu może odbywać się grawitacyjnie lub z użyciem pompy.

Zasada działania:

Oczyszczane medium doprowadzane jest do układu króćcem wlotowym. Zanieczyszczenia zatrzymywane są na wewnętrznej stronie tkaniny filtracyjnej, a przefiltrowana woda przepływa przez materiał. Ciągłe osadzanie się zanieczyszczeń powoduje utworzenie placka filtracyjnego, który powoduje wzrost oporów przepływu i przy tym wzrost poziomu cieczy. Gdy osiągnięty zostanie maksymalny poziom cieczy sonda poziomu wprowadza filtr bębnowy w rotację oraz aktywuje pompę płuczącą. Pompa dostarcza wodę do dysz strumieniowych, które wypłukują zanieczyszczenia z bębna. Po zakończeniu fazy płukania, filtr samoczyszczący bębnowy zatrzymuje się i rozpoczyna się kolejny proces filtracji.

Zalety:

 • Poprawienie jakości filtrowanej wody
 • Niskie koszty inwestycyjne i operacyjne
 • Filtr jest w pełni zautomatyzowany
 • Długi czas eksploatacji i wysoka odporność na awarie
typpowierzchnia filtracji [m²]ilość wkładówmax natężenie przepływu [l/s]
1FB0,72878
2FB1,8721820
3FB3,7443640
4FB6,2406070
5FB9,36090100
6FB14,350138150

Uzupełnieniem naszej oferty są filtry samoczyszczące firmy Amiad. Zaimplementowany został w nich unikalny mechanizm czyszczenia w postaci dysz odsysających. Mechanizm ten jest zarówno bardzo efektywny jak i oszczędny w zużyciu wody płuczącej, której ilość w większości przypadków jest mniejsza niż 1% wody przepływającej przez filtr. Inną cechą wyróżniającą ten typ filtra jest możliwość przeprowadzania procesu czyszczenia bez przerywania filtracji (tzn. dostarczania do punktu odbioru wody oczyszczonej).

Filtry samoczyszczące kompaktowe Amiad produkowane są również dla bardzo dużych wydajności (do kilku tysięcy m3/h) znajdując zastosowanie w szerokiej gamie instalacji wody obiegowej, technologicznej, chłodniczej, zasilającej oraz w układach pobierania wody ze zbiorników wody powierzchniowej.

Jednym z podstawowych typoszeregów filtrów samoczyszczących Amiad jest model SAF (przedstawiony na zdjęciu obok). Filtr ten jest uniwersalny, można w nim osiągnąć natężenie przepływu do 400 m3/h i stopień filtracji 800-10 mikronów. Czyszczenie odbywa się za pomocą odsysającego skanera.

Firma Amiad posiada w swojej ofercie również wersje filtrów samoczyszczących półautomatycznych oraz z ręcznym mechanizmem czyszczenia. Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego zapoznania się z ofertą firmy.

Kontakt

Napisz do nas

  Wyślij wiadomość