Filtr samoczyszczący ASF

Filtr samoczyszczący ASF

Linia filtrów samoczyszczących ASF stanowi typoszereg uniwersalnych, automatycznych, kompaktowych filtrów samoczyszczących, zarówno do dokładnej jak i zgrubnej filtracji cieczy. Filtr samoczyszczący ASF, jako nieliczny w tej grupie filtrów, może pracować również na podciśnieniu.

Filtr samoczyszczący jest zaopatrzony w sito szczelinowe w kształcie cylindra, z filtracją od środka na zewnątrz. Metoda samoczyszczenia sita oparta jest na pracy mechanicznego skrobaka, wyposażonego w specjalny układ doszczelniający, powodujący przyleganie tłoka do sita.

Linia filtrów ASF umożliwia efektywną filtrację wszelkiego rodzaju cieczy, zarówno cieczy o niskich lepkościach, jak i cieczy procesowych o lepkościach wysokich, takich jak żywice, kleje, emulsje, polimery.

Specjalne wykonanie tłoka skrobakowego powoduje, że proces czyszczenia odbywa się bez przerywania procesu filtracji zaś straty cieczy są zminimalizowane.

Praca filtra samoczyszczącego może być w dowolnym stopniu zautomatyzowana – od wersji ręcznej aż po całkowicie automatyczną.

Produkowany przez firmę ChemTech filtr samoczyszczący ASF jest bardzo wydajny, używany jest bezobsługowo i wielokrotnie. Cechuje się długą żywotnością przy stosunkowo rzadkiej konieczności konserwacji. Przykładem może być przedstawiony tu licznik cykli zamontowany do jednego ze sprzedanych przez nas filtrów.

Do filtracji cieczy z dużą ilością zanieczyszczeń polecamy zastosowanie filtra wieloelementowego (z trzema sitami). Poprzez takie rozwiązanie uzyskujemy większą powierzchnię filtracyjną, a co za tym idzie lepszą wydajność procesu filtracji.

Filtry samoczyszczące procesowe

Firma ChemTech jest producentem filtrów samoczyszczących procesowych, dwusiłownikowych, znajdujących zastosowanie w filtracji cieczy lepkich, przykładowo farb, lakierów lub klejów.

Agregaty i układy filtracyjne

Dostępny jest również agregat filtracyjny, zawierający filtr ASF wraz z pompą. Układ umieszczony jest na platformie przejezdnej, co umożliwia łatwe przemieszczanie całego urządzenia.

Poniższe zdjęcie przedstawia układ filtracyjny dostarczony do firmy VW. Na pierwszym stopniu zamontowano filtr samoczyszczący z sitem 30um, a na drugim filtr workowy 1um. Filtry pracują na wodzie chłodniczej.

Podstawowe dane techniczne

Podstawowe wymiary

Tabela przedstawia przybliżone wymiary filtrów samoczyszczących.  Dokładny rysunek filtra zostanie przekazany po otrzymaniu zamówienia. Karta katalogowa do pobrania  asf-06 

Zalety filtrów samoczyszczących ASF

U jednego z naszych klientów wystąpił z problem z częstym zapychaniem się filtra kątowego w instalacji przygotowania wody przeciwpożarowej oraz  gospodarczej. Filtrowana woda pochodziła ze zbiorników otwartych i głównymi zanieczyszczeniami w niej występującymi były organizmy żywe, takie jak glony czy małe skorupiaki, ale również kamienie i pozostałości drewna. Zastosowany filtr kątowy o dokładności filtracji 2 mm po kilkunastu minutach pracy instalacji ulegał zapchaniu, co w konsekwencji doprowadziło do jego uszkodzenia. Uszkodzone fragmenty siatki filtracyjnej dostawały się dalej do instalacji, ponadto konieczne było częste rozkręcanie filtra w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Firma Chemtech w miejsce filtra siatkowego zamontowała filtr samoczyszczący typu ASFA z sitem szczelinowym o dokładności filtracji 0,5 mm. Dzięki elastyczności w zakresie wymiarów oraz konstrukcji filtra, możliwa była wymiana istniejącego niedziałającego filtra kątowego na nowy automatyczny filtr samoczyszczący bez przebudowy instalacji, co pozwoliło uniknąć dodatkowych kosztów i dostosować się do wymagań klienta. Dzięki wymianie filtra siatkowego na filtr samoczyszczący wyeliminowano częste przestoje instalacji oraz otrzymano wodę o lepszej jakości ze względu na zastosowanie czterokrotnie dokładniejszego wkładu.

Do niewątpliwych zalet filtrów samoczyszczących typu ASF należą:

 • możliwość filtracji wody z ujęć powierzchniowych, wody w obiegach chłodniczych, ścieków, farb, żywic, lakierów, klejów, polimerów;
 • niskie koszty eksploatacji;
 • dokładność filtracji od 30 mikronów;
 • samoczyszczenie filtra bez przerywania procesu filtracji;
 • trójkątny profil elementów sita ułatwiający proces czyszczenia;
 • trwała konstrukcja zapewniająca długi okres użytkowania filtra;
 • szeroka gama materiałów kanstrukcyjnych;
 • wykonanie zgodne z Dyrektywą Ciśnieniową 2014/68/UE;
 • możliwość wykonania filtra jako urządzenia spełniającego wymogi dyrektywy 94/9/EG (ATEX).

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Zapraszamy do kontaktu  *pole wymagane