Gaz ziemny – wydobycie i magazynowanie

Filtracja i separacja gazu ziemnego

W technologii wydobycia, transportu i magazynowania gazu ziemnego powszechnym zagadnieniem jest usuwanie fazy ciekłej ze strumienia sprężonego gazu. Pierwszym etapem obróbki gazu jest usunięcie tzw. wody złożowej wraz z towarzyszącymi jej zanieczyszczeniami mechanicznymi. W tym celu stosuje się najczęściej układ zbiorników z separacją grawitacyjną wspomaganą układem przegród i lameli.

Gaz ziemny - wydobycie i magazynowanie

Większe efektywności uzyskuje się stosując pionowy lub poziomy zbiornik zaopatrzony w demister wykonany z dzianiny stalowej lub syntetycznej. Firma ChemTech dysponuje niezbędna wiedzą do optymalnego doboru wielkości i rodzaju wkładu demisterów. Przy dobrym zaprojektowaniu osiągany jest stopień separacji, wynoszący ponad 99% dla cząsteczek 10 um. 

Firma ChemTech projektuje i wykonuje kompletne demistery w oparciu o parametry procesowe (arkusze danych procesowych).  

Demister pionowy z wkładem z dzianiny

Wkłady demisterów są wykonywane z reguły ze stali kwasowych 304 lub 316. W przypadku korozyjnego środowiska kwasów lub solanki zastosowanie znajdują wkłady wykonane z materiałów syntetycznych: polipropylenu, tarflenu, ETFE PVDF. Szczególne uznanie, prawdopodobnie ze względów historycznych, zdobyły w Polsce demistery z tarflenu. Firma Chemtech posiada jednak w swojej ofercie bardziej efektywne konstrukcje z PTFE (ETFE) wykonane z cieńszej dzianiny, osiągające dzięki temu wyższe porowatości, powierzchnie właściwe oraz opory przepływu.

Podstawowe typy wkładów demistera

Wybrane modele 
Charakterystyka 

Demister z dzianiny metalowej, grubość drutu 0,28mm

Suchy / 1 barg / 20oC

Filtroseparator/demister gazu ziemnego

Usuwanie śladowych ilości cieczy (glikole, alkohole, woda, olej) z gazu ziemnego, występujących w postaci mgły, dokonuje się przy pomocy tzw. filtrosepratorów wyposażonych w wysoko wydajne wkłady świecowe koalescencyjne (typu coalescer) . Są to z reguły zbiorniki pionowe, z przepływem przez świece filtracyjne (coalescery) od wewnątrz do zewnątrz, jednak spotyka się również konstrukcje poziome z przepływem przez świece filtracyjne od zewnątrz do wewnątrz. Wtedy zwykle praca takich filtrosepratorów wspomagana jest wkładem demistera, do usuwania kropli powstałych w wyniku koalescingu na świecach.

Firma ChemTech projektuje i wykonuje kompletne filtrosepratory w oparciu o parametry procesowe (arkusze danych procesowych).   

Firma ChemTech posiada w ofercie szeroką gamę wkładów koalescencyjnych zgodnych ze standardem SeprasolTM  (Seprasol jest zarejestrowanym znakiem firmy Pall) oraz Peco i Facet. Są to konstrukcje zarówno wgłębne jak i plisowane.

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Poszukujemy eksporterów

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą...

Szukasz pracy?

Pracując dla firmy FilterTech stajesz się częścią...

04dystrybucja

Jesteśmy dystrybutorem
najlepszych firm

Ami2
GE WATER
FSI

Zapraszamy do kontaktu    *pole wymagane