Przemysł petrochemiczny

Przemysł petrochemiczny

W przemyśle petrochemicznym w szczególności w procesach wydobywania gazu i ropy naftowej zachodzi konieczność stosowania filtrów w celu oczyszczania strumieni gazów z  różnego rodzaju zanieczyszczeń. Szerokie zastosowanie znajdują filtry służące do odolejania strumieni gazów oraz pochłaniania węglowodorów i zapachów. Innymi przykładami zastosowania technik filtracji procesowej w przemyśle petrochemicznym jest usuwanie z zużytych gazów składników toksycznych, których emisja do środowiska powoduje jego zatruwanie, oraz odzysk składników paliw z gazów rafineryjnych. W celu oczyszczenia roztworów „myjących” używanych do absorpcji zanieczyszczeń ze strumieni gazów stosuje się filtrację mechaniczną (różnego typu filtry mechaniczne), w wyniku której zatrzymywane są największe frakcje węglowodorów. Frakcje lżejsze oraz inne zanieczyszczenia chemiczne często adsorbowane są na złożu węgla aktywnego. Szerokie zastosowanie w przemyśle rafineryjnym znajdują również filtry świecowe z wymiennymi wkładami polipropylenowymi oraz nylonowymi (np. za adsorberem istnieje konieczność stosowania filtrów świecowych do wyłapania cząstek węgla, które mogą zostać porwane przez strumień gazu opuszczający układ).

Inne przykłady zastosowań filtracji procesowej w przemyśle petrochemicznym to:

  • filtracja paliw,
  • filtracja olejów opałowych i smarowych,
  • filtracja dodatków do olejów i paliw,
  • filtracja bezenu,
  • filtracja produktów polimeryzacji z benzyn krakowych,
  • filtracja wody procesowej.

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Poszukujemy eksporterów

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą...

Szukasz pracy?

Pracując dla firmy FilterTech stajesz się częścią...

04dystrybucja

Jesteśmy dystrybutorem
najlepszych firm

Ami2
GE WATER
FSI

Zapraszamy do kontaktu    *pole wymagane