Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Oczyszczanie CO2 dla przemysłu napojowego

Oczyszczanie CO2 dla przemysłu napojowego

Specjalistyczne układy filtracyjne do oczyszczania dwutlenku węgla dla przemysłu spożywczego

Dlaczego warto zabezpieczyć linię CO2?

Człowiek posiada bardzo czułe a przy tym zróżnicowane zmysły smaku i węchu. Dwutlenek węgla, dostarczany do przemysłu spożywczego w postaci płynnej, powstaje w skomplikowanym wielostopniowym procesie chemicznym. W rezultacie w strumieniu gazowego dwutlenku węgla, którym jest nasycany napój lub woda mineralna znajduje się szereg związków, które mimo, iż występują w śladowych ilościach, mogą być wyczuwalne. W przypadku firm o uznanej renomie, przedostanie się na rynek towaru zanieczyszczonego groźnie z nazwy brzmiącymi substancjami może spowodować niepowetowane straty marketingowe, co jest tym istotniejsze, że w obecnych czasach masmedia szczególnie upodobały sobie rozpowszechnianie tzw. „złych wiadomości”. W atmosferze dwutlenku węgla mikroorganizmy nie mogą się rozwijać, jednak mogą być w nim obecne w postaci przetrwalnikowej. Filtr mikrobiologiczny jest zatem integralną częścią systemu zabezpieczenia zarówno CO2 jak i innych gazów procesowych, takich jak azot lub powietrze.

Jakie substancje mogą występować w CO2?

Międzynarodowe stowarzyszenie producentów technologii napojów ISBT zebrało dotychczasowe doświadczenia oraz regulacje prawne dotyczące gazowego CO2. Większość zaleceń dotyczących dopuszczalnego poziomu poszczególnych związków chemicznych ma charakter dobrowolny, tzn. ich minimalny poziom nie jest uregulowany normami prawnymi, co oznacza, że dostawca gazu nie jest faktycznie zobowiązany, aby te normy spełniać. Faktycznie, wobec często wieloźródłowego sposobu dostaw i magazynowania, skrupulatna analiza składu chemicznego każdej partii CO2 nie jest możliwa i w sferze substancji występujących śladowo, możliwa jest jedynie kontrola organoleptyczna, która ma bardzo subiektywny charakter. Jedną z grup substancji występujących w śladowych ilościach w dwutlenku węgla są lotne związki siarki, takie jak H2S (siarkowodór) oraz COS z grupy związków karbonylowych, które w kontakcie z wodą ulegają przemianie do siarkowodoru, gazu o charakterystycznym zapachu zgniłych jajek. ISBT zaleca maksymalny ich poziom w wysokości poniżej 0,1 ppm jednak nawet niższy poziom może być wyczuwalny. Lotne związki siarki sprawiają dość duży problem, gdyż popularny adsorbent, jakim jest węgiel aktywny jest mało selektywny w ich usuwaniu. Spośród innych niepożądanych substancji należy wymienić:

 • benzen,
 • dwutlenek siarki,
 • węglowodory alifatyczne,
 • glikol etylenowy,
 • alkohole i ketony alifatyczne
 • toluen,
 • ksylen,
 • acetyloaldehyd,
 • dimethyl sulfide,
 • hexan,
 • aldehydy,
 • inne węglowodory.

Dlaczego Sulfur Guard?

Wkład filtracyjny w postaci świecy filtracyjnej Sulfur Guard zyskał akceptację i uznanie czołowych firm napojowych jako pewny niezawodny i ekonomiczny sposób zabezpieczenia gazowego CO2. Zoptymalizowany na usuwanie lotnych związków siarki, wychwytuje je ze strumienia gazowego nieodwracalnie wiążąc go w procesie tzw. adsorpcji z reakcją chemiczną. Dzięki temu nie ma ryzyka reemisji związków zatrzymanych jedynie mechanizmem adsorpcji fizycznej, przy pomocy np. sit molekularnych. W rezultacie czas pracy filtra może być wydłużony a efektywność jest bardzo wysoka niezależnie od poziomu stężenia wejściowego substancji adsorbowanych. Zintegrowana warstwa prefiltracyjna usuwa zanieczyszczenia stałe.

Kontakt

Napisz do nas

  Wyślij wiadomość