Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Generator azotu

Firma ChemTech jest producentem urządzeń do wytwarzania azotu ze sprężonego powietrza atmosferycznego, atmosfer ochronnych MAP oraz MAPAX.

Projektujemy oraz wykonujemy dwa rodzaje generatorów azotu:

 • generatory membranowe,
 • generatory PSA.

Typowe zastosowania azotu o wysokiej czystości to:

 • ścieki,
 • medycyna,
 • przemysł spożywczy,
 • farmy rybne,
 • górnictwo,
 • przemysł samochodowy,
 • przemysł elektroniczny,
 • przemysł chemiczny,
 • przemysł petrochemiczny,
 • i wiele innych.

Istnieją różne techniki pozyskiwania azotu jednak jego źródłem zawsze jest powietrze atmosferyczne.

Obszar zastosowań obu metod pozyskiwania azotu

Azot jako gas osłonowy

Usunięcie rozpuszczonego tlenu jest procesem uciążliwym i kosztownym, szczególnie z produktów stałych oraz ciekłych.  Tlen zawarty w powietrzu (21%) absorbuję się w cieczy i powoduje pogarszenie walorów organolpetycznych żywności oraz  skrócenia terminu przydatności  do spożycia. Aby całkowicie wyeliminować zawartość tlenu w produkcji, należy zastosować atmosferę azotu, już  w trakcie przygotowywanie półproduktów. W szczególności są to procesy rozdrabniania, mieszania, transportu oraz przechowywania. Dodatkowym atutem stosowania atmosfery ochronnej przy magazynowaniu produktów sypkich jest wykluczenie wybuchy, czy zjawiska samozapłonu.

Atmosfera ochronna MAP

Pakowanie żywności w atmosferze zmodyfikowanej (MAP), polegające na wytworzeniu wokół produktu odpowiednio dobranej mieszaniny gazowej, znacznie zwiększa okres przydatności produktu do spożycia. W przeciwieństwie do metod takich jak mrożenie czy zamykanie żywności w puszkach metoda MAP pozwala na utrwalenie żywności w postaci

świeżej, nie zmieniając jej wartości odżywczych oraz walorów smakowych. Produkty przechowywane w atmosferze zmodyfikowanej chronione są przed wpływem działania mikroorganizmów (bakterii, drożdży, pleśni) oraz procesów chemicznych.

Popularność metod pakowania żywności w atmosferze zmodyfikowanej oraz atmosferze azotu wśród producentów ciągle wzrasta za sprawą korzyści jakie niosą ze sobą ww. metody. Najważniejsze z nich to:

 • wzrost dostępności do świeżej żywności dla konsumentów,
 • zmniejszenie kosztów transportu związane ze zmniejszeniem częstotliwości dostaw,
 • wyeliminowanie procesu konserwacji chemicznej produktów,
 • zmniejszenie ilości reklamacji produktów,
 • większenie możliwości lepszego planowania produkcji skutkujące zwiększeniem wydajności produkcji oraz dystrybucji.

Zastosowanie

Dzięki swoim właściwościom  azot oraz MAP znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle. Służą między innymi  jako atmosfera ochronna w:

 • przemyśle piekarniczym,
 • przemyśle olejów spożywczych,
 • przemyśle mięsnym,
 • przemyśle napojowym,
 • przemyśle rybnym
 • przemyśle gastronomicznym,
 • przemyśle przetwórstwa warzyw i owoców.

Membranowy generator azotu

Projektujemy oraz budujemy generatory azotu oparte na technologii membranowej.

Wszystkie nasze urządzenia wykonywane są wg indywidualnego zapotrzebowania na azot, co wpływa na dobór optymalnej ilość membran i znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych.

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych membran czystość azotu może sięgać 99.99%. Generator został tak zaprojektowany aby zapewnić nieprzerwaną i długoterminową pracę bez usterek i serwisu nawet przy dziennym uzysku przekraczającym kilkaset Nm3 azotu.

Nasi specjaliści dołożyli wszelkich starań aby obsługa urządzenia jak i kontrola procesu była ograniczona do minimum. Czystość azotu kontrolowana jest w sposób ciągły, a rezultat kontroli wyświetlany na monitorze zainstalowanym w urządzeniu.

Azot pozyskiwany w technologii membranowej pozwala znacząco ograniczyć koszty eksploatacyjne  w porównaniu do azotu z butli, czy azotu ciekłego.  Nasza technologia pozwala  obniżyć zużycie powietrza od  10 do 40% w porównaniu z innym producentami urządzeń co sprawia, że proces staję się bardziej wydajniejszy ilościowo i energetycznie.

Generator azotu typu PSA

Projektujemy oraz budujemy generatory azotu typu PSA (Pressure Swing Adsorption) oparte na wykorzystaniu procesu adsorpcji tlenu na złożu CMS (Carbon Molecular Sieve).

Wszystkie nasze urządzenia wykonywane są wg indywidualnego zapotrzebowania na azot, co wpływa na dobór optymalnej wielkości kolumn adsorcyjnych i znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych.

Metoda działania generatora oparta jest na procesie adsorpcji zmiennocisnieniowej, podczas której tlen jest adsorbowany przez złoże węglowego sita molekularnego.

Generatory PSA składają sie z dwóch adsorberów wypełnionych sitami molekularnymi. Gdy jedna kolumna adsorbuję molekuły tlenu w drugiej odbywa się regeneracja złoża pod wpływem obniżenia ciśnienia – dzięki czemu proces PSA jest procesem ciągłym.

Kontakt

Napisz do nas

  Wyślij wiadomość