Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków

Coraz bardziej restrykcyjne wytyczne stawiane przez organy ochrony środowiska zmuszają przedsiębiorców do racjonalnego wykorzystywania strumieni odpadowych powstających w zakładach produkcyjnych.

Procesy odzysku cennych metali ze ścieków oraz ponownego wykorzystania strumieni procesowych, po ich wcześniejszym oczyszczeniu, są najbardziej racjonalnymi rozwiązaniami zagospodarowywania „zużytych” zasobów materialnych nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska ale również pod względem ekonomicznym i prawnymFirma ChemTech wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów świadczy usługi z zakresu:

  • odzysku metali ze ścieków galwanizerskich z jednoczesnym unieszkodliwianiem toksycznych ścieków powstałych z płukania elementów powlekanych oraz roztworów galwanicznych; najczęściej odzyskiwane metale ze ścieków galwanizerskich to nikiel, kwas chromowy, miedź, cynk, kadm, platyna; w procesie odwróconej osmozy uzyskuje się koncentrat soli metali, który można ponownie zawrócić do wanny galwanizerskiej, natomiast strumień permeatu można wykorzystać jako wodę płuczącą;
  • oczyszczania strumieni elektrolitów wykorzystywanych w procesach obróbki elektrochemicznej;
  • oczyszczania strumieni farby w procesie malowania kataforetycznego;
  • regeneracji kąpieli odtłuczszających;
  • zamykania obiegów wodnych w cyklach produkcyjnych;
  • odzysku srebra z roztworów utrwalaczy fotograficznych;
  • usuwania silnie toksycznych związków chromu wykorzystywanych do trawienia stali oraz tworzyw sztucznych, garbowania skór, wytwarzania powłok ochronnych i dekoracyjnych na aluminium lub cynku;
  • i innych.

W rozwiązaniach przez nas oferowanych dotyczących ochrony środowiska wykorzystujemy przede wszystkim techniki membranowe oraz procesy rozdziału na selektywnych żywicach jonowymiennych.

Kontakt

Napisz do nas

    Wyślij wiadomość