Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en
Chemtech Polska
26.02.2024
post

Ozonowanie i UV

Ozonowanie i UV

Firma ChemTech świadczy usługi z zakresu dezynfekcji wody pitnej oraz oczyszczania strumieni wody przemysłowej przy wykorzystaniu metody napromieniowywania UV oraz procesu ozonowania.

Proces oczyszczania wody pitnej zazwyczaj realizowany jest w ciągu technologicznym złożonym z kilku przebiegających po sobie procesów fizyko-chemicznych. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań  technicznych ostatnim etapem uzdatniania wody pitnej w procesie technologicznym jest jej dezynfekcja mająca na celu zniszczenie bakterii i wirusów oraz zapobieganiu ich wtórnemu rozwojowi.

Jedną z metod dezynfekcji wody jest ozonowanie. Wykorzystanie ozonu otrzymywanego metodą fotochemiczną, na drodze elektrolitycznej, skutecznie usuwa zanieczyszczenia zarówno pochodzenia organicznego jak i nieorganicznego. Mechanizm dezynfekcji wody w procesie ozonowania polega na utlenianiu zanieczyszczeń do postaci bezpiecznych dla zdrowia i życia żywych organizmów. Ozon skutecznie usuwa zapachy oraz poprawia smak oczyszczanej wody. Inne zastosowania ozonu to oczyszczanie wód technologicznych, wody basenowej, ścieków komunalnych oraz przemysłowych. Powszechność zastosowań procesu ozonowania w technologii oczyszczania strumieni ciekłych związane jest z jedną z głównych zalet tego procesu jaką jest korzystny wpływ na środowisko naturalne ozonu. Jak już wcześniej wspomniano produkty reakcji ozonu ze związkami chemicznymi  są najczęściej nietoksyczne oraz biodegradowalne, natomiast sam ozon rozkładając się tworzy tlen.

Kolejną z metod oczyszczania strumieni wody przemysłowej, oczyszczania ścieków oraz dezynfekcji wody pitnej jest napromieniowywanie oczyszczanego medium promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Promieniowanie UV, przy spełnieniu pewnych warunków prowadzenia procesu, może prowadzić do bezpośredniej fotooksydacji szeregu niebezpiecznych substancji. Procesy UV są szczególnie często wykorzystywane w procesach usuwania halogeno- oraz nitropochodnych związków aromatycznych oraz fenoli. W wyniku procesu fotolizy przy zastosowaniu promieniowania UV związki chemiczne ulegają rozkładowi do CO2, wody oraz soli nieorganicznych. Naświetlanie wody promieniowaniem UV skutecznie rozkłada wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, w tym bardzo odporne pasożyty, jednocześnie nie zmieniając smaku i zapachu wody.

Chemtech Polska

Firma ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej, filtracji cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Kontakt

Napisz do nas

    Wyślij wiadomość