Demistery

Demistery

Separatory bezwładnościowe

Demister – dobór i zastosowanie w procesach wydobycia, magazynowania i transportu gazu ziemnego oraz w procesach petrochemicznych.

W technologii wydobycia, transportu i magazynowania gazu ziemnego powszechnym zagadnieniem jest usuwanie fazy ciekłej ze strumienia sprężonego gazu. Pierwszym etapem obróbki gazu jest usunięcie tzw. wody złożowej wraz z towarzyszącymi jej zanieczyszczeniami mechanicznymi. W tym celu stosuje się najczęściej układ zbiorników z separacja grawitacyjną wspomaganą układem przegród i lamelli.

Większe efektywności uzyskuje się stosując pionowy lub poziomy zbiornik zaopatrzony w demister wykonany z dzianiny stalowej lub syntetycznej. Firma ChemTech dysponuje niezbędna wiedzą do  optymalnego doboru wielkości i rodzaju wkładu demisterów. Przy dobrym zaprojektowaniu osiągany jest stopień separacji, wynoszący ponad 99% dla cząsteczek 10 um.

Dobór urządzeń separujących w zależności od wielkości zatrzymywanych kropel cieczy.

Wśród najczęściej stosowanych materiałów, z których wykonuje się wkłady demisterów są stale szlachetne oraz kwasoodporne, tytan, monel*, inkonel*, miedz, aluminium, mosiądz, stal chromowana, a także materiały syntetyczne tj. polipropylen PP, polietylen PE, PVC, PVDF, PTFE, PES (* znak towarowy).

Istnieje wiele możliwych sposobów usytuowania wkładu demistera w zbiorniku, niektóre z nich przedstawiono na schemacie poniżej:

Pionowy demister – możliwe sposoby usytuowania wkładu separującego.

Poniżej przedstawiono wyniki badań przeprowadzone na wkładach wykonanych ze stali szlachetnej oraz PP i PVDF.

  Charakterystyka przepływowa 

Spadek ciśnienia dla wkładu demistera metalowego dla różnych wartości gęstości pozornej.
Spadek ciśnienia dla wkładu demistera z PP oraz PVDF dla różnych wartości gęstości pozornej.

  Skuteczność wkładu 

Stopień zatrzymywania kropel cieczy dla wkładu demistera metalowego.
Stopień zatrzymywania kropel cieczy dla wkładu demistera z PP.

Inne rodzaje separatorów:

Cyklony przelotowe- Swirl Tube

Cyklony przelotowe mogą być stosowane jako wstępny stopień oczyszczania powietrza i gazów z kropli cieczy. Wychwytują one większe frakcje cieczy, dzięki czemu przedłużają żywotność urządzeń takich jak filtry, czy filtroseparatory.

Swirl Tube zbudowany jest z nieruchomych łopatek kierujących, umiejscowionych w korpusie, tuż przy wlocie do urządzenia, oraz separatora znajdującego się u wylotu. Gaz zawierający ciecz po wtłoczeniu do urządzenia zostaje wprawiony w ruch kołowy. krople cieczy pod wpływem siły odśrodkowej zostają wyrzucone na ścianki.

Przepływ powietrza powoduje wznoszenie kropel po ściance, do separatora. W separatorze krople zostają usunięte na zewnątrz, po czym pod wpływem siły grawitacji spływają po ściance cyklonu.

Cyklony przelotowe montowane są często w zespołach, po kilkanaście sztuk na półce sitowej.

Zalety Swirl Tube:

 • brak części ruchomych
 • brak kosztów operacyjnych
 • niskie spadki ciśnień
 • dostępny w wersji ze stali KO 304, 316L, oraz z poliamidu wypełnionego włóknem szklanym
 • szeroki zakres przepływu
 • mniejsze wymiary, niż odemglacze i vane packi o porównywalnej sprawności
 • usuwanie cząstek o średnicy 8 μm ze sprawnością +99%
 • możliwość pracy w warunkach wysokiego ciśnienia

Obszary zastosowań Swirl Tube:

 • usuwanie kropel cieczy po procesach sprężania, rektyfikacji, destylacji, absorpcji
 • jako urządzenie do separacji wstępnej w filtroseparatorach koalescencyjnych

Swirl Tube może zostać zamontowany zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej bez wpływu na sprawność urządznia.

Ważną cechą jest także możliwość zainstalowania Swirl Tube’a w istniejącym urządzeniu, gdy zachodzi konieczność większenia przepływu.

W nowopowstających aparatach Swirl Tube umożliwia zaś zmniejszenie rozmiarów urządzenia, a co za tym idzie znaczną redukcję kosztów inwestycyjnych instalacji.

Separatory żaluzjowe 

Separatory żaluzjowe (typu vane) podobnie jak demistery i Swirl Tuby wykorzystują siły bezwładności do oddzielania cieczy od gazu przy niskim spadku ciśnienia. Gaz wtłaczany do separatora odbija się od zagiętych części łopatek, dzięki czemu ciecz jest na nich hamowana i skrapla się spływając następnie po łopatkach do odpływu zamontowanego w układzie. Łopatki tworzące serce tego separatora mogą być wykonane z różnych materiałów takich jak stal nierdzewna, polipropylen czy aluminium, zgodnie z wymaganiami i potrzebami klienta. Montaż łopatek w zależności od potrzeb klienta i układu w którym zamontowany miałby być separator może być pionowy, lub poziomy.

Wykorzystanie separatorów żaluzjowych:

 • podczas przetwarzania gazu ziemnego
 • do usuwania kondensatu i oleju podczas obsługi pary
 • do wspomagania kontroli zanieczyszczeń w zakładach petrochemicznych

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Zapraszamy do kontaktu  *pole wymagane