Demistery

Demistery

Demister

Demister – dobór i zastosowanie w procesach wydobycia, magazynowania i transportu gazu ziemnego oraz w procesach petrochemicznych.

W technologii wydobycia, transportu i magazynowania gazu ziemnego powszechnym zagadnieniem jest usuwanie fazy ciekłej ze strumienia sprężonego gazu. Pierwszym etapem obróbki gazu jest usunięcie tzw. wody złożowej (woda złożowa) wraz z towarzyszącymi jej zanieczyszczeniami mechanicznymi. W tym celu stosuje się najczęściej układ zbiorników z separacja grawitacyjną wspomaganą układem przegród i lamelli.

Większe efektywności uzyskuje się stosując pionowy lub poziomy zbiornik zaopatrzony w demister wykonany z dzianiny stalowej lub syntetycznej. Firma ChemTech dysponuje niezbędna wiedzą do  optymalnego doboru wielkości i rodzaju wkładu demisterów. Przy dobrym zaprojektowaniu osiągany jest stopień separacji, wynoszący ponad 99% dla cząsteczek 10 um.

Dobór urządzeń separujących w zależności od wielkości zatrzymywanych kropel cieczy.

Wśród najczęściej stosowanych materiałów, z których wykonuje się wkłady demisterów są stale szlachetne oraz kwasoodporne, tytan, monel*, inkonel*, miedz, aluminium, mosiądź, stal chromowana, a także materiały syntetyczne tj. polipropylen PP, polietylen PE, PVC, PVDF, PTFE, PES (* znak towarowy).

Istnieje wiele możliwych sposobów usytuowania wkładu demistera w zbiorniku, niektóre z nich przedstawiono na schemacie poniżej:

Pionowy demister – możliwe sposoby usytuowania wkładu separującego.

Pionowy demister – możliwe sposoby usytuowania wkładu separującego.

Poniżej przedstawiono wyniki badań przeprowadzone na wkładach wykonanych ze stali szlachetnej oraz PP i PVDF.

  Charakterystyka przepływowa 

Spadek ciśnienia dla wkładu demistera metalowego dla różnych wartości gęstości pozornej.

Spadek ciśnienia dla wkładu demistera z PP oraz PVDF dla różnych wartości gęstości pozornej.

  Skuteczność wkładu 

Stopień zatrzymywania kropel cieczy dla wkładu demistera metalowego.

Stopień zatrzymywania kropel cieczy dla wkładu demistera z PP.

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Zapraszamy do kontaktu    *pole wymagane