Ciśnieniowe filtry płytowe

Ciśnieniowe filtry płytowe

Ciśnieniowe filtry płytowe

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Filtracja z pomocą filtracyjną

Ciśnieniowe filtry płytowe są urządzeniami, w których proces filtracji rozpoczyna się na płytach filtracyjnych wykonanych z kilku warstw siatki metalowej a w dalszym etapie jest kontynuowany na utworzonym placku filtracyjnym. Proces filtracji odbywa się po obu stronach płyty filtracyjnej dzięki czemu filtry płytowe charakteryzują się wysoką powierzchnią filtracyjną, niewielkimi gabarytami oraz wysokimi wydajnościami.

W filtrach typu CHT-CF, cząstki stałe o rozmiarach od 0,5 mikrona są zatrzymywane na cylindrycznych elementach perforowanych obciągniętych tkaniną filtracyjną, umieszczonych wewnątrz urządzenia. Proces filtracji dokładnej zaczyna się od samego początku na tkaninie i jest kontynuowany w dalszej części na utworzonym placku filtracyjnym.

W filtrach typu CHT-CF, cząstki stałe o rozmiarach od 0,5 mikrona są zatrzymywane na cylindrycznych elementach perforowanych obciągniętych tkaniną filtracyjną, umieszczonych wewnątrz urządzenia. Proces filtracji dokładnej zaczyna się od samego początku na tkaninie i jest kontynuowany w dalszej części na utworzonym placku filtracyjnym.

W filtrach typu CHT-CF, cząstki stałe o rozmiarach od 0,5 mikrona są zatrzymywane na cylindrycznych elementach perforowanych obciągniętych tkaniną filtracyjną, umieszczonych wewnątrz urządzenia. Proces filtracji dokładnej zaczyna się od samego początku na tkaninie i jest kontynuowany w dalszej części na utworzonym placku filtracyjnym

Filtracja olejów.

W filtrach typu CHT-CF, cząstki stałe o rozmiarach od 0,5 mikrona są zatrzymywane na cylindrycznych elementach perforowanych obciągniętych tkaniną filtracyjną, umieszczonych wewnątrz urządzenia. Proces filtracji dokładnej zaczyna się od samego początku na tkaninie i jest kontynuowany w dalszej części na utworzonym placku filtracyjnym.

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Zapraszamy do kontaktu