Produkty

Ciśnieniowe filtry płytowe

Ciśnieniowe filtry płytowe są urządzeniami, w których proces filtracji rozpoczyna się na  płytach filtracyjnych wykonanych z kilku warstw siatki metalowej a w dalszym etapie  jest kontynuowany na utworzonym placku filtracyjnym. Proces filtracji odbywa się po obu stronach płyty filtracyjnej dzięki czemu filtry płytowe charakteryzują się wysoką powierzchnią filtracyjną, niewielkimi gabarytami oraz wysokimi wydajnościami. W filtrach […]

Demister

Demister Demister – dobór i zastosowanie w procesach wydobycia, magazynowania i transportu gazu ziemnego oraz w procesach petrochemicznych. W technologii wydobycia, transportu i magazynowania gazu ziemnego powszechnym zagadnieniem jest usuwanie fazy ciekłej ze strumienia sprężonego gazu. Pierwszym etapem obróbki gazu jest usunięcie tzw. wody złożowej (woda złożowa) wraz z towarzyszącymi jej zanieczyszczeniami mechanicznymi. W tym celu […]

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Zapraszamy do kontaktu