Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en
Formalności

Polityka prywatności

Jedną z najbardziej skutecznych i najczęściej stosowanych metod zabezpieczenia wszelkiego rodzaju elementów konstrukcyjnych pojazdów jest nakładanie powłok galwanicznych. Nakładanie powierzchni ochronnych przeprowadza się również w celu zmiany własności fizycznych powierzchni oraz w celach dekoracyjnych.

Procesy obróbki chemicznej i elektrochemicznej stali w galwanizerniach  ze względu na regulacje instytucji ochrony środowiska narzucają instalacjom tego typu minimalizację wszelkich emisji do środowiska, m.in. poprzez ograniczanie zużycia reagentów, zmniejszenie bądź eliminację emisji odpadów i zanieczyszczeń oraz zawracania strumieni odpadowych do instancji.

Szeroki wybór filtrów oraz urządzeń

Firma ChemTech oferuje szeroki wybór filtrów oraz urządzeń do:

 • przedłużania żywotności kąpieli galwanicznych,
 • oczyszczania kąpieli odtłuszczających,
 • odzysku metali (chrom, nikiel, cynk, miedź, srebro, itd.) oraz cyjanków z kąpieli płuczących,
 • oczyszczania ścieków galwanicznych,
 • demineralizacji  wody,
 • odzysku wody ze ścieków technologicznych,
 • oczyszczania powietrza z par związków organicznych oraz pyłów.

Stosowanie układów oczyszczania ścieków pogalwanicznych niesie ze sobą szereg korzyści. Niektóre z nich to:

 • ograniczenie zużycia wody nawet do 80%,
 • znaczne ograniczenie ilości ścieków emitowanych do środowiska naturalnego,
 • poprawa jakości wyrobów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa środowiska pracy.

W rozwiązaniach przez nas oferowanych dotyczących oczyszczania strumieni w przemyśle galwanicznym  wykorzystujemy przede wszystkim techniki membranowe oraz procesy rozdziału na selektywnych żywicach jonowymiennych.

Kontakt

Napisz do nas

  Wyślij wiadomość