Filtry
samoczyszczące

Firma ChemTech produkuje automatyczne filtry samoczyszczące ASF, CSF oraz posiada przedstawicielstwo techniczno-handlowe firmy Amiad Water Systems, mającej opinię producenta najwyższej jakości filtrów samoczyszczących na bazie siatek i sit.

manualny filtr samoczyszczący

Technologie filtracji towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Człowiek od dawna próbował odzyskiwać media filtracyjne poprzez mycie i płukanie. Z czasem udoskonalił swoje techniki. Jednym z przykładów urządzeń filtracyjnych od lat używanych w praktycznie niezmienionej formie i opartych na technologii odpłukiwania wstecznego, jest tzw. filtr żwirowy lub piaskowy pospieszny (filtr żwirowy/piaskowy ciśnieniowy). Przy wszystkich swoich zaletach, do których należy prostota konstrukcji, udokumentowane i dobrze poznane działanie, możliwość regulowania efektywności poprzez gradację żwiru/piasku a także do pewnego stopnia możliwość stosowania prefiltracji (np. stosowanie górnej warstwy antracytu), technologia ta ma wyraźne ograniczenia:

  • aparaty (zbiorniki filtrów) są stosunkowo duże;
  • przepływy na jednostkę powierzchni medium filtracyjnego (pola poprzecznego przekroju zbiornika) są małe, co wynika ze stosunkowo małej porowatości złoża (pola wolnego dla przepływu);
  • filtry mogą tolerować stosunkowo niewielkie stężenie zanieczyszczeń (w zależności od charakteru, od kilku do kilkudziesięciu mg/l lub ppm);
  • filtry zużywają stosunkowo dużo wody płuczącej, zarówno na proces płukania wstecznego jak i wymywania (niekiedy stosuje się dodatkowo powietrze jako czynnik pomocniczy- tzw. scouring);
  • ze względu na swój charakter filtry takie nadają się przede wszystkim do zastosowań wodnych, często jako końcowy etap obróbki, nie można ich stosować do cieczy procesowych, szczególnie o podwyższonej lepkości.

Przy powyższych wadach, filtry te maja jedną szczególna zaletę, przy stosowaniu ich do wody głębinowej. Wody głębinowe (studzienne), szczególnie w Polsce najczęściej są zażelazione, a żelazu często towarzyszy mangan. W takim przypadku filtr żwirowo-piaskowy pełni nie tylko rolę filtra, ale również reaktora chemicznego, w którym zachodzą procesy utleniania i strącania żelaza (w przypadku manganu autokatalityczne lub katalizowane na specjalnych złożach).

Linia ASF firmy ChemTech stanowi typoszereg uniwersalnych, automatycznych, kompaktowych filtrów samoczyszczących, zarówno do zgrubnej jak i dokładnej filtracji cieczy. Filtr samoczyszczący jest zaopatrzony w sito szczelinowe w kształcie cylindra, z filtracją od środka na zewnątrz. Metoda czyszczenia sita oparta jest na posuwistym ruchu tłoka. Dzięki zastosowanemu mechanizmowi proces czyszczenia filtra jest bardzo efektywny i pozwala na stosowanie tego typu filtrów samoczyszczących również w przypadku zanieczyszczeń o charakterze klejącym, ściśliwym, czy też włóknistym.

Filtry samoczyszczące ASF produkowane są w wersji automatycznej oraz manualnej (ręcznej).

filtry samoczyszczące asf
filtry samoczyszczące asfs

Posiadamy również w ofercie filtry samoczyszczące, odsysające ASFS. Wkład filtracyjny stanowi sito szczelinowe w kształcie cylindra, z filtracją od środka na zewnątrz. Metoda czyszczenia sita oparta jest na pracy skanera odsysającego, pracującego wewnątrz sita, na całej jego długości. Skaner działa bardzo efektywnie, stanowiąc skuteczny sposób czyszczenia. Czyszczenie odbywa się bez przerywania procesu filtracji. Filtr ASFS najczęściej używany jest do filtracji ścieków, wody chłodniczej i procesowej. Idealnie nadaje się również do fazy prefiltracji.

Usprawnieniem procesu filtracji jest zastosowanie baterii filtrów samoczyszczących pneumatycznych połączonych równolegle.

Uzupełnieniem naszej oferty są filtry samoczyszczące firmy Amiad. Zaimplementowany został w nich unikalny mechanizm czyszczenia w postaci dysz odsysających. Mechanizm ten jest zarówno bardzo efektywny jak i oszczędny w zużyciu wody płuczącej, której ilość w większości przypadków jest mniejsza niż 1% wody przepływającej przez filtr. Inną cechą wyróżniającą ten typ filtra jest możliwość przeprowadzania procesu czyszczenia bez przerywania filtracji (tzn. dostarczania do punktu odbioru wody oczyszczonej).

filtry kompaktowe Amiad

Filtry samoczyszczące kompaktowe Amiad produkowane są również dla bardzo dużych wydajności (do kilku tysięcy m3/h) znajdując zastosowanie w szerokiej gamie instalacji wody obiegowej, technologicznej, chłodniczej, zasilającej oraz w układach pobierania wody ze zbiorników wody powierzchniowej.

Jednym z podstawowych typoszeregów filtrów samoczyszczących Amiad jest model SAF (przedstawiony na zdjęciu obok). Filtr ten jest uniwersalny, można w nim osiągnąć natężenie przepływu do 400 m3/h i stopień filtracji 800-10 mikronów. Czyszczenie odbywa się za pomocą odsysającego skanera.

Firma Amiad posiada w swojej ofercie również wersje filtrów samoczyszczących półautomatycznych oraz z ręcznym mechanizmem czyszczenia. Zapraszamy do kontaktu w celu szczegółowego zapoznania się z ofertą firmy.

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Poszukujemy eksporterów

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą...

Szukasz pracy?

Pracując dla firmy FilterTech stajesz się częścią...

04dystrybucja

Jesteśmy dystrybutorem
najlepszych firm

Ami2
GE WATER
FSI

Zapraszamy do kontaktu    *pole wymagane