Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
pl en

Filtr oddechowy do wody demi

Filtry oddechowe do wody ultraczystej i wody demi adsorbujące dwutlenek (ditlenek) węgla  CO2 (adsorbery dwutlenku węgla CO2)

Wysokiej jakości woda demineralizo-wana wymaga szczególnych warun- ków przechowywania, w tym izolacji od dwutlenku węgla zawartego w powietrzu.

W trakcie poboru wody dwutlenek węgla przedostając się do zbiornika magazynowego reaguje z wodą tworząc kwas węglowy, który obniża pH wody i podnosi jej przewodnictwo właściwe.

W trakcie poboru wody dwutlenek węgla przedostając się do zbiornika magazynowego reaguje z wodą tworząc kwas węglowy, który obniża pH wody i podnosi jej przewodnictwo właściwe.

W wielu przypadkach woda zdemineralizowana przed końcowym zastosowaniem jest poddawana procesowi doczyszczania na złożu mieszanym (mix-bed). Dwutlenek węgla rozpuszczony w wodzie znacznie skraca czas pracy złoża powodując wcześniejsze wyczerpanie pojemności anionitu, będącego jednym ze składników złoża. Stosowanie adsorberów dwutlenku węgla pozwala na wydłużenie czasu pracy złoża mieszanego.

Adsorbery dwutlenku węgla stanowią rozwiązanie kompaktowe i mniej kosztowne niż budowa instalacji do wytwarzania poduszek azotowych w zbiornikach magazynowych.

Zaletą adsorberów firmy ChemTech jest posiadanie wskaźnika zużycia, który informuje o konieczności wymiany wkładu w celu zapewnienia niezawodnej ochrony przed wpływem dwutlenku węgla. Wskaźnik zużycia występuje jako domieszka złoża indykatorowego zmieniającego kolor na niebieski pod wpływem przereagowania z CO2. Firma ChemTech produkuje pochłaniacze CO2 w postaci małych adsorberów oddechowych montowanych bezpośrednio na króćcach zbiornika, a także większych adsorberów, które są ustawione obok zbiorników z wodą demi.

Kontakt

Napisz do nas

    Wyślij wiadomość