Produkty

Ciśnieniowe filtry płytowe i świecowe

Ciśnieniowe filtry płytowe są urządzeniami, w których proces filtracji rozpoczyna się na płytach filtracyjnych wykonanych z kilku warstw siatki metalowej a w dalszym etapie jest kontynuowany na utworzonym placku filtracyjnym.

Demistery

Demister – dobór i zastosowanie w procesach wydobycia, magazynowania i transportu gazu ziemnego oraz w procesach petrochemicznych.

Dezynfekcja roztworami dwutlenku chloru

Dezynfekcja roztworami dwutlenku chloru Oferujemy roztwory dwutlenku chloru do realizacji procesów dezynfekcji mającej na celu zniszczenie wegetatywnych form drobnoustrojów tj. bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby, algi. Podstawowe zalety stosowania roztworów dwutlenku chloru do celów dezynfekcji to: wysoka skuteczność w całym zakresie pH środowiska; niezawodna ochrona przez skażeniem Legionellą systemów wodnych dzięki rozkładowi biofilmu; długotrwała ochrona mikrobiologiczna […]

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Zapraszamy do kontaktu    *pole wymagane