B&R

B&R i Projekty

Firma ChemTech oferuje optymalizacje technologii produkcyjnych, również w odniesieniu do kryteriów zrównoważonego rozwoju, oraz współpracuje z klientami w celu opracowania innowacyjnych receptur, produktów specjalnych i nowych zastosowań dla istniejących produktów.

Polityka ekologiczna generuje coraz to większe wyostrzenia restrykcyjne, które są nie lada wyzwaniem dla projektantów procesowych. Zarówno modernizacje istniejących instalacji, jak i projektowanie nowych – wymagają doświadczenia, zaplecza produkcyjnego, oraz naukowego.

Nasze usługi laboratoryjne mają na celu dobór najlepszego rozwiązania w procesach, gdzie występują substancje uciążliwe, trudne do filtracji lub po prostu mało poznane. Wieloletnie doświadczenie oraz niezależność produkcyjna pozwala na elastyczne podejście i realizację układów zaprojektowanych na indywidualne życzenie klienta, bez korzystania z gotowych rozwiązań.

Przeprowadzamy testy filtrowalności na reprezentatywnych próbkach przysyłanych przez klientów. Badania mają na celu poznanie właściwości substancji, w tym przede wszystkim reologii cieczy, lepkości, zawartości ciała stałego i innych parametrów istotnych dla  doboru metody filtracji. Aparatura laboratoryjna użyta w testach zależy od badanego materiału. Mogą to być:

  •  laboratoryjne obudowy membranowe:
laboratoryjna obudowa membrankowa R&D B&R
  • laboratoryjna praska filtracyjna
  • Nucze filtracyjne
prasa filtracyjna nucza filtracyjna badania rozwój

Oferujemy dobór aparatury i materiału filtracyjnego w zależności od wymaganej dokładności oraz właściwości procesowych roztworów wymagających oczyszczenia: lepkości, temperatury, ściśliwości placka itp. Proponujemy testy, które mają na celu określenie właściwości procesu, jednostkowej objętości osadu, grubości placka, a dalej optymalizację i dobór odpowiedniej aparatury.

nucza filtracyjna laboratorium B&R

Przykłady naszej działalności w zakresie dobierania technologii filtracyjnej:

Odbarwianie oleju

#odbarwianie oleju #bielenie oleju #ziemie bielące #klarowanie olejów

Odbarwianie oleju polega na selektywnej adsorpcji związków odpowiedzialnych za barwę. Adsorbent oprócz doskonałych właściwości sorpcyjnych powinien charakteryzować się również rozkładem wielkości cząstek optymalnym dla procesu filtracji, nie powodującym szybkiego zapychania filtru. Dobór właściwego adsorbentu powinien być podyktowany również czynnikami ekonomicznymi, jak ilość stosowanej pomocy filtracyjnej oraz metoda utylizacji. W skali przemysłowej stosowane są zarówno materiały pochodzenia naturalnego, jak ziemie bielące, węgle aktywne, różnego rodzaju krzemionki ale także substancje syntetyczne, jak tlenek glinu czy hydrożele. W zależności od aplikacji stosuje się pomoce o wybranych właściwościach, do których zalicza się m.in.: powinowactwo sorpcyjne (usuwanie metali ciężkich, nawozów fosforowych, mydeł, pigmentów w tym m.in. chlorofilu i in. związków odpowiedzialnych za barwę), nietoksyczność ( wymagania FEDIOL: zerowa zawartość dioksyn, halogenów,  kwasów mineralnych, naturalne pH ), wysoka porowatość (klaryfikacja olejów mineralnych, parafin, wosków).

#odbarwianie oleju #bielenie oleju #ziemie bielące #klarowanie olejów
placek ziemia bielaca impregnowana AC napis

Filtracja olejów spożywczych

filtracja oleju spożywczego, filtracja plackowa, makuchy, makuch, olej rzepakowy, prasa filtracyjna, filtr płytowy

Odwadnianie osadów

Odwadnianie osadów ma na celu uzyskanie rozdziału pomiędzy wodą i substancją stałą, co pozwala na znaczną redukcję masy i objętości osadu. W procesie odwadniania uzyskiwany jest suchy placek i czysty pozbawiony zawiesin filtrat. Szeroko prowadzone badania nad procesem odwadniania wykazały, ze istotny wpływ na przebieg procesu i efekt końcowy ma wiele czynników, należą do nich przede wszystkim:

  • zawartość substancji stałych
  • jakość osadu
  • uwodnienie początkowe
  • wstępne przygotowanie osadów
  • opór właściwy

Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że efektywność procesu odwadniania zależy od zdolności filtracyjnych substancji stałych w odwadnianych osadach oraz od warunków prowadzenia procesu.

zatężanie, szlam poflokulacyjny, odwadnianie osadów

Filtracja roztworów pogalwanicznych

filtracja ścieków galwanicznych; filtracja katalizatora, odzysk katalizatora
filtracja roztworów pogalwanicznych, odłtuszczanie w acetonie, zendra, miedź

Filtracja roztworu węglanu wapnia

introl

Odbarwianie wosku pszczelego

odbrawianie, pomoc filtracyjna, selektywne usuwanie koloru, wosk

Filtracja ekstraktów roślinnych

placek (1) zw

Filtracja związków organicznych

DSC_8131m napis

Filtracja wodnego roztworu soli do produkcji sody

solanka-15-um-nylon-małe
filtracja solanki, obudowa ILSH, ILSH, testy u klienta, worek filtracyjny, rękaw filtracyjny, nylon

Filtracja wodnych roztworów chelatów używanych podczas produkcji nawozów.

chelaty, filtracja nawozów, chelaty żelazowe, filtracja mechaniczna, placek filtracyjny

Filtracja ścieków przemysłu cementowego.

CHT_4688-2
CHT_4683-2

Oczyszczanie wody technologicznej

filtracja, oczyszczanie wody technologicznej, klaryfikacja, redukcja zmętnienia

Dobór technologii odzysku wody przy produkcji środków piorących

placek PTFE

Dobór pomocy filtracyjnej

Laboratorium oferuje również usługę testów filtrowalności mającą na celu dobór optymalnej pomocy filtracyjnej, określenia jej stopnia zużycia, wyznaczenia wymaganej powierzchni filtracyjnej oraz przestawienia oferty na urządzenie filtracyjne dobrane dla danego procesu.

filtracja plackowa, pomoc filtracyjna, ziemia okrzemkowa, perlit, filtracja polioli, filtracja z pomocą, aid filtration, DE, drobna ziemia okrzemkowa
tacon2
badania rozwój filtracja plackowa roztwór koloidalny

Stale poszukujemy nowych pomysłów i pracujemy nad ich efektywnym wykorzystaniem. Dlatego też współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, co uznajemy za istotny czynnik naszej strategii badań i rozwoju. Zapraszamy do współpracy zewnętrznych partnerów, wśród których są uniwersytety, instytuty badawcze, dostawcy i konsumenci.

Dysponujemy wyszkoloną kadrą naukową i oferujemy praktyki, staże oraz inne możliwości rozwoju zarówno dla studentów jak i wyższych uczelni. Współpracujemy z Politechnikami Warszawską i Wrocławską, SGGW oraz wieloma placówkami naukowymi, jak: Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie czy Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży”

Informujemy, iż w okresie 3 marca 2014 roku – 29 sierpnia 2014 roku firma ChemTech Krzysztof Januszkiewicz bierze udział w projekcie „VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży”. Celem Projektu jest wzrost wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką i warszawskim biznesem, jak również wzrost umiejętności i wiedzy pracowników przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji dzięki szkoleniom/doradztwu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie na stronie www.staze.teklaplus.pl .

„Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Reginalne kadry dla gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.”

Paip

OGŁOSZENIE

Firma Chemtech Krzysztof Januszkiewicz zakupi używany filtr kartridżowy ze stali KO.

Parametry fitra:

Powierzchnia filtracji co najmniej 5,5m2, możliwość regenerowania wkładów najlepiej systemem pneumatycznym w przeciwprądzie.

Filtr powinien być wyposażony w dmuchawę o wydajności przynajmniej 0,7 m3/h i ciagu 3500 Pa.

Masksymalne wymiary filtra:  1250×2100.

Oferty prosimy składać na adres mailowy: chemtech@filtertech.com.pl

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Poszukujemy eksporterów

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą...

Szukasz pracy?

Pracując dla firmy FilterTech stajesz się częścią...

Zapraszamy do kontaktu*pole wymagane