Description
logo filtertech
strona główna     mapa strony     napisz do nas
Strona Główna Branże Technologie i produkty Dział Projektowy Artykuły B&R Kontakt
Ciśnieniowe filtry płytowe
Demistery Elementy filtracyjne oraz filtry ze spiekanych proszków HDPE
Filtroseparator
Filtry Cintropur Filtry do drukarek przemysłowych
Filtry do maszyn (hydrauliczne oraz powietrza)
Filtry dyskowe
Filtry i zawory oddechowe Filtry koalescencyjne
Filtry metalowe regenerowalne
Filtry powietrza Filtry samoczyszczące Filtry siatkowe
Filtry świecowe Filtry świecowo-workowe typu Ultipleat®
Filtry taśmowe
Filtry węglowe
Filtry workowe Generator azotu
Kapsuły filtracyjne
Nawilżanie powietrza
Obudowy filtracyjne Oczyszczanie CO2 dla przemysłu napojowego
Oczyszczanie ścieków
Osuszacze powietrza Prasa filtracyjna
Sączki membranowe
Separator magnetyczny / Filtr magnetyczny
Sita szczelinowe
Stacje odwróconej osmozy oraz nanofiltracji
Stacje zmiękczania wody
Sterylizacja cieczy i gazów metodą filtracji
Swirl Tubes - cyklony przelotowe
Worki filtracyjne
Współpraca Zamienniki
Ciśnieniowe filtry płytowe Demistery Elementy filtracyjne oraz filtry ze spiekanych proszków HDPE Filtroseparator Filtry Cintropur Filtry do drukarek przemysłowych Filtry do maszyn (hydrauliczne oraz powietrza) Filtry dyskowe Filtry i zawory oddechowe Filtry koalescencyjne Filtry metalowe regenerowalne Filtry powietrza Filtry samoczyszczące Filtry siatkowe Filtry świecowe Filtry świecowo-workowe typu Ultipleat® Filtry taśmowe Filtry węglowe Filtry workowe Generator azotu Kapsuły filtracyjne Nawilżanie powietrza Obudowy filtracyjne Oczyszczanie CO2 dla przemysłu napojowego Oczyszczanie ścieków Osuszacze powietrza Prasa filtracyjna Sączki membranowe Separator magnetyczny / Filtr magnetyczny Sita szczelinowe Stacje odwróconej osmozy oraz nanofiltracji Stacje zmiękczania wody Sterylizacja cieczy i gazów metodą filtracji Swirl Tubes - cyklony przelotowe Worki filtracyjne Współpraca Zamienniki

Technologie i produkty

Prasa filtracyjna

Prasa filtracyjna

Odwodnienie osadów ściekowych minimalizuje koszty związane z utylizacją odpadów powstających w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach komunalnych. Ma to szczególne znaczenie w procesach generujących uciążliwe i niebezpieczne dla środowiska odpady, co ma miejsce np. w zakładach galwanizacyjnych, garbarniach, górnictwie, metalurgii, w przemyśle motoryzacyjnym, papierniczym, chemicznym, petrochemicznym, elektrotechnicznym i in. W przedsiębiorstwach gospodarowania odpadami prasy służą do zatężania osadów ściekowych, trudno odwadniających się i charakteryzujących się dużym oporem filtracji.

prasa komorowa, prasa filtracyjna

Komorowa prasa filtracyjna

Prasy filtracyjne są powszechnie wykorzystywane w górnictwie i hutnictwie w procesach koncentracji kaolinu, gliny, cementu porcelany, rud, stosuje się je przy odwadniania mułów, a także przy produkcji koncentratów metali. W metalurgii są używane przy mokrych metodach pozyskiwania tytanu, miedzi, ołowiu, niklu i innych metali.

prasa komorowa, komorowa prasa filtracyjna, membranowa prasa filtracyjna

Specjalna prasa filtracyjna do przemysłu elektronicznego

Prasy filtracyjne są powszechnie stosowane w przemyśle chemicznym do filtracji substancji niebezpiecznych, względem których stawiane są szczególnie restrykcyjne przepisy gospodarowania odpadami. Są to m.in.: kwasy, ługi, rozpuszczalniki, pigmenty, dwutlenek tytanu, krzemionka, węglan wapnia, gliceryna i inne. Ich filtracja wymaga zastosowania tkanin filtracyjnych o podwyższonej odporności chemicznej i termicznej (PTFE, PP).

Komorowa prasa filtracyjna, filtracja oleju, wina, enzymów, ścieków chemicznych , barwników , siarczan sodu , sok słód, czysty węgiel , aminokwasy , galwanizacja ścieków , pigment , siarczan manganu , , antybiotyki , górnictwo, ścieków ,

Komorowa prasa filtracyjna stosowana w przemyśle spożywczym i farmacji

Dużym obszarem zastosowań komorowych pras filtracyjnych jest również przemysł spożywczy. Wykorzystuje się je m.in.: w cukrownictwie, przy produkcji skrobi, mączki ryżowej, tapioki, manioku, drożdży oraz przypraw. Filtracja i klarowanie olejów roślinnych, tłuszczy, a także soków, syropów, wina i piwa również opiera się na filtracji plackowej z wykorzystaniem komorowych pras filtracyjnych lub pras ramowo-płytowych. W tego typu aplikacjach stosowane są chemicznie obojętne pomoce filtracyjne typu ziemia okrzemkowa, perlit czy celuloza. Wybór właściwej pomocy jest dobierany eksperymentalnie.

 

filtracja oleju rzepakowego - roztwór surowy i filtrat, filtr płytowyPOMOCE FILTRACYJNE

Pomocą filtracyjną może być praktycznie każdy porowaty materiał, który łącząc się drobinami zanieczyszczeń utworzy warstwę osad zapobiegającemu zalepianiu się porów tkaniny filtracyjnej. W procesach odwadniania osadów przemysłowych stosuje się trociny czy popiół, jednak najbardziej powszechnymi dodatkami filtracyjnymi są ziemie okrzemkowe, perlity czy celulozy. Różnią się one między sobą wielkością cząstek i rozmiarami porów. Pomoc filtracyjną stosuje się do filtracji lepkich płynów jak spoiwa, kleje, oleje, woski, estry czy żywice oraz do klarowania napojów – wina, piwa, soków owocowych i ekstraktów roślinnych. Pomoce filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym powinny spełniać wymagania jfiltracja Yerba Mate, ziemia okrzemkowa, pomoc filtracyjna, akościowe dotyczące ich nietoksyczności (neutralne pH, zerowa zawartość dioksyn, halogenów, kwasów mineralnych). Właściwie dobrana pomoc filtracyjna może również redukować barwę, adsorbować selektywnie związki, jak metale ciężkie, WWA czy fosfatydy. 

W celu przyspieszenia filtracji osadów poddaje się je procesowi koagulacji. Dzięki dodaniu do ścieków koagulantów i flokulantów cząstki rozproszone łączą się w większe zespoły agregacyjne, ułatwiając ich sedymentację i zdolność zatrzymania na powierzchni filtra. O ile koagulanty powodują destabilizację, tak flokulanty przyczyniają się do tworzenia nowych wiązań między zanieczyszczeniami a dodawanym związkiem tworząc większe aglomeraty, zwane flokułami. Proces strącania może zostać spowodowany zmianą pH czy temperatury, częściej jednak wymaga dodania związku sieciującego, którym mogą być polimery lub związki nieorganiczne (np. PIX, PAX). Właściwie dobrany koagulant oprócz przyspieszenia destabilizacji struktury koloidalnej przyczynia się również do poprawy jakości poprzez redukcję BZT5 lub innych niepożądanych związków, takich jak np.: siarczki, fosfory, jony metali ciężkich, fitoplankton z wody, oraz niektórych szczepów bakterii i wirusów. Procesy flokulacji i koagulacji stosowane są powszechnie w stacjach uzdatniania wody oraz w procesach oczyszczania ścieków przemysłu: włókienniczego, garbarskiego, chemicznego i innych.

przemysł galwanizacyjny, odzysk katalizatora, filtracja koloidów,

Filtracja z pomocą filtracyjną w przemyśle galwanizacyjnym

filtracja wyługowanego katalizatora, pomoc filtracyjna, ziemia okrzemkowa, filtracja w przemyśle chemicznym i metalurgicznym

Filtracja z pomocą filtracyjną w przemyśle galwanizacyjnym

pomoc filtracyjna; ziemia okrzemkowa, perlit, filtracja polioli

Filtracja z pomocą filtracyjną w przemyśle chemicznym

klaryfikacja yerba mate, pomoc filtracyjna, drobna ziemia okrzemkowa

Filtracja z pomocą filtracyjną w przemyśle spożywczym

TKANINY

Każdy proces technologiczny narzuca swoiste wymagania jakościowe względem tkanin filtracyjnych, płyt oraz materiału konstrukcyjnego całego urządzenia. O przydatności tkaniny filtracyjnej przy konkretnej aplikacji świadczą takie czynniki jak przepuszczalność, rodzaj splotu oraz grubość tkaniny. Powszechnie stosowane są tkaniny polipropylenowe oraz poliestrowe, jednak przy aplikacjach wymagających zastosowania materiałów o wysokiej odporności chemicznej proponuje się politetrafluoroetylen, zwany potocznie teflonem.

W swojej ofercie posiadamy zarówno tkaniny, jak i włókniny teflonowe. Tkaniny filtracyjne wykonane z nici PTFE charakteryzują się wyjątkową odpornością na rozciąganie, rozerwanie a jednocześnie zachowują wszystkie właściwości PTFE, jak hydrofobowość, wysoką odporność na wysokie temperatury oraz związki agresywne.

nici PTFE włókna PTFE

Każda tkanina może być zalaminowana cienką membraną z PTFE, podnoszącą dokładność filtracji, a jednocześnie nadającą warstwie filtracyjnej dodatkowych właściwości, takich jak hydrofobowość, niepolarność czy antyadhezyjność. W przypadku pras filtracyjnych przekłada się to na nieprzyleganie placka do powierzchni płyt, dzięki czemu skraca się czas zarówno usuwania placka, jak i  przemywania tkanin.

Właściwie dobrana tkanina filtracyjna powinna zapewniać stały i możliwie niski opór filtracyjny przez cały czas trwania filtracji, a jednocześnie powinna być wytrzymała na siły docisku płyt i wysokie ciśnienia procesowe (max. 1.5 MPa).

# komorowa prasa filtracyjna #prasa komorowo-membranowa #zatężanie osadu #odwadnianie ścieku # komorowa prasa filtracyjna #prasa komorowo-membranowa #zatężanie osadu #odwadnianie ścieku

W swojej ofercie posiadamy tkaniny o przepuszczalności w zakresie od 2 do ponad 10000 l/m2s, wykonane zarówno z polipropylenu, poliestru, włókna szklanego czy teflonu. Dobór tkaniny powinien być poprzedzony testami filtrowalności. Na podstawie pomiaru ilości przesączu w czasie filtracji oraz stopnia uwodnienia osadu przed i po filtracji można obliczyć opór właściwy filtracji oraz zoptymalizować warunki prowadzenia procesu w skali przemysłowej.

Przykładowe tkaniny stosowane w prasach filtracyjnych:

MATERIAŁ (SYMBOL)

GRUBOŚĆ

[mm]

PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA [l/m2s] ZASTOSOWANIE

PP (750AB)

1.1 18-20 Farmacja, przemysł chemiczny

PP (750 A)

0.73

18-20

Przemysł chemiczny, cukiernictwo, farbiarnie

PP (1323 diagonalny) 0.64 280-300

Termiczna hydroliza, beztlenowe osady ściekowe

PP (1520)

0.65

150-180

Osady ściekowe – tkanina do automatycznego usuwania placka

PP (RF JJ 521)

0.58

130-150

Przydomowe oczyszczalnie, ścieki farbiarskie

PP (2370)

0.6

150-180

Termiczna hydroliza, beztlenowe osady ściekowe

PP (F6)

0.55

30-40

Przemysł chemiczny, spożywczy

PP (JJ 2630)

1

500-660

Ścieki komunalne

PP (750B)

0.92

50-60

Ścieki, przemysł chemiczny, cukiernictwo

PP (108C)

0.94

8-10

Inżynieria chemiczna, malarnie, górnictwo – kaolin

PP (1000A)

0.73

18-20

Inżynieria chemiczna, górnictwo – kaolin

PP (308B)

1.25

4-5

Inżynieria chemiczna

PES, Dacron (621)

0.55

18-20

Inżynieria chemiczna

PES, Dacron (0303)

0.69

2-3

Inżynieria chemiczna

Prasy filtracyjne ze względu na rodzaj i budowę płyt dzieli się na:

  • komorowe, w której wszystkie płyty są jednakowej wielkości, a głębokości komór wynoszą od 15 do 50 mm.
  • membranowe, w których płyty są dodatkowo wyposażone w ruchome, elastyczne membrany wspomagające docisk powstającego placka. Membrany mogą być wykonane z polipropylenu, kauczuku lub termoplastycznego elastomeru. Medium wypełniające membrany może być sprężone powietrze lub woda. Tego typu prasy pracują pod wysokimi ciśnieniami, rzędu 30 bar i więcej.Zwiększona objętość płyt membranowych bardzo szybko zwiększa ciśnienie wywierane na placki uformowane wewnątrz komór co skutkuje znacznym skróceniem długości cyklu filtracyjnego oraz pozwala na uzyskanie placka o zawartości suchej masy osadu o 5-8% wyższej niż w przypadku pras komorowych.
  • ramowo-płytowe, w których bateria filtracyjna jest złożona z naprzemiennie ułożonych płyt i ram o grubości, dobieranej do wymagań procesu. Ciśnienie nie przekracza z reguły 6 bar. Obszar zastosowań pras ramowo – płytowych to przede wszystkim przemysł winiarski, browarniczy, spożywczy oraz farmaceutyczny. Używa się ich np. do oczyszczania soków owocowych oraz napojów alkoholowych z osadów czy oddzielania moszczu podczas produkcji wina.

Wielkość i ilość płyt są dobierane zgodnie z wymaganiami procesowymi. Na podstawie testów laboratoryjnych wyznaczane są wymagane pojemności pras. Standardowe wymiary płyt komorowych to 470×470, 630×630, 800×800,1000×1000 i większe. Na życzenie klienta oferujemy również inne, niestandardowe wymiary płyt. Realizujemy laboratoryjne stanowiska filtracyjne o niestandardowych pojemnościach komór.

Laboratoryjna prasa komorowa praska laboratoryjna, mała prasa

Płyty są standardowo wykonane z polipropylenu, jednak na życzenie klienta wykonujemy płyty również ze stali kwasoodpornej.

Przykładowe płyty membranowe. 

#2zw #5zw
 #7zw  #8yw
#10zw  płyta 200 zw
 #6zw  #13zw

 

prasa ramowo-płytowa

Bateria filtracyjna prasy ramowo-płytowej

Prasy ramowo-płytowe są powszechnie używane do filtracji z pomocami filtracyjnymi, np. ziemią okrzemkową, perlitem czy celulozą.W tego rodzaju prasach stosuje się jednorazowe celulozowe kartony filtracyjne.

W ofercie posiadamy również kartony do klarowania płynów o dokładności od 1 do 10 µm, oraz dokładniejsze – poniżej 0.5 µm, do procesów sterylizacji i ochrony mikrobiologicznej.

klaryfikacja, sterylizacja, doczyszczanie soków, filtracja z pomocą filtracyjną, filtracja plackowa

Mobilna instalacja do filtracji ekstraktów roślinnych z pomocą filtracyjną

Prasy kartonowe.

Odmienny rodzaj pras stanowią prasy kartonowe. Są to urządzenia służące do filtracji wgłębnej, stosowanej w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym oraz w procesach biotechnologicznych. W zależności od dokładności użytych kartonów filtracja może służyć klaryfikacji lub sterylizacji. Prasy kartonowe są powszechnie używane w procesach filtracji win, piw oraz innych napojów spożywczych alkoholowych oraz niealkoholowych. Dokładność kartonów filtracyjnych zaczyna się już od 0.2 um.

Prasa kartonowa, filtracja wgłębna, kartony celulozowe

Laboratoryjna prasa kartonowa do doboru dokładności kartonów filtracyjnych

 

Prasa kartonowa, kartony filtracyjne, filtracja wgłębna, kartony celulozowe, klarowanie wina, nadawanie błysku, klarowanie piwa, sterylizacja spirytusu

Laboratoryjna prasa kartonowa

 

Prasa kartonowa; filtracja wgłębna; klarowanie wina; klarowanie piwa;

Układ filtracyjny z prasą kartonową

Materiały eksploatacyjne do pras filtracyjnych:


#19zw

Na pełen cykl pracy prasy filtracyjnej składają się następujące etapy: napełnianie prasy filtracyjnej, filtracja oraz wyładowanie odwodnionego osadu. Prasy filtracyjne mogą pracować w trzech systemach: ręcznym (stłaczanie płyt prasy oraz wyjmowanie placków osadowych przebiega ręcznie), półautomatycznym (stłaczanie płyt prasy przebiega automatycznie, a wyjmowanie placków osadowych ręcznie) oraz automatycznym.

Stosuje się prasy komorowe nisko- oraz wysokociśnieniowe. Osad pod wpływam wzrastającego ciśnienia w układzie jest odwadniany wewnątrz jednocześnie ściskanego zestawu płyt filtracyjnych. Skuteczność procesu w początkowej fazie zależy od przepuszczalności tkaniny, a w dalszej części – od własności utworzonego placka filtracyjnego.

W przypadku membranowych pras filtracyjnych po cyklu filtracji ciśnieniowej

 Wybrane metody pracy pras filtracyjnych

Usuwanie placka filtracyjnego z powierzchni płyt filtracyjnych

Czyszczenie płyt filtracyjnych

Zrzut zgromadzonego placka filtracyjnego

[Głosów:11    Średnia:5/5]
Jesteśmy dystrybutorem firm

#   #    #

         #          #          #
Adres rejestracyjny firmy: Siedziba: Kontakt:
ul. Drewniana 9 m.8 ,
00-345 Warszawa
ul. Kolejowa 16 Tel: +48 22 751 38 82
NIP: 526-100-02-14 05-092 Łomianki Fax: +48 22 751 38 81
REGON: 010697855

 

Google Facebook
2003-2009 ˆ ChemTech FilterTech | projekt: x4 studio wykonanie: G&T HOUSE
zamknij  
Keywords
Aby wysłać do nas wiadomość wypełnij poniższy formularz.

Wszystkie pola muszą być wypełnione.
Imię, nazwisko, firma
Twój adres e-mail
Wiadomość
#