Filtry wgłębne rurowe

Filtry wgłębne plisowane

Filtry sznurkowe

Filtry świecowo - workowe

Sączki membranowe

 

wkład świecowy, wkład dokładny, filtracja dokładna, filt plisowany,Filtry membranowe plisowane

Wśród wkładów mikrofiltracyjnych na szczególną uwagę zasługują filtry membranowe, stosowane jako wysoce precyzyjna bariera dla mikroorganizmów oraz kontrola zanieczyszczeń stałych w przemyśle elektronicznym.

Filtry membranowe stosowane do kontroli mikrobiologicznej posiadają tzw. walidację, spełniają normy HIMA i cGMP. Ważnym aspektem takich filtrów jest możliwość testowania integralności (integrity testing) metodami niedestrukcyjnymi (dyfuzyjnymi).

 

 

Rodzaj membrany Zastosowanie
Polieterosulfon (PES) Ciecze
Nylon Ciecze (w tym rozpuszczalniki)
Polifluorek winylidenu (PVDF) hydrofilowy Ciecze (w tym kwasy)
Politetrafluoroetylen (PTFE) hydrofilowy Ciecze (w tym kwasy, rozpuszczalniki, polimery, ciecze trawiące)
Politetrafluoroetylen (PTFE) hydrofobowy Gazy procesowe, sprężone powietrze, zabezpieczanie zbiorników, filtracja dwutlenku węgla

   

Jesteśmy dystrybutorem firm