Elementy filtracyjne oraz filtry ze spiekanych proszków HDPE

Firma ChemTech oferuje filtry rurowe, elementy filtracyjne oraz płyty fluidyzacyjne wykonane ze spiekanych proszków HDPE (High-Density PolyEthylene).

HDPE, spiek HDPE, filtr W zależności od warunków prowadzenia procesu spiekania oraz wielkości cząstek i rodzaju polimeru otrzymuje się struktury porowate o różnych wielkościach porów. Elementy filtracyjne ze spieków HDPE charakteryzują się wysokimi wartościami wydajności oraz zdolności filtracyjnych (od 1µm do 100 μm) i są wykorzystywane do filtracji cieczy i gazów.

Charakteryzują się szeroką kompatybilnością chemiczną oraz wysoką odpornością na zmiany parametrów fizycznych środowiska w jakim pracują.

Z powodzeniem  mogą być czyszczone przy użyciu rozpuszczalników oraz środków chemicznych.

Polietylen, z którego wykonuje się filtry może być używany w przemyśle spożywczym oraz procesach filtracji wody pitnej.

filtr z HDPE, filtry spiekane HDPE

Ze spieków HDPE wytwarza się:

  • filtry rurowe,
  • filtry świecowe,
  • filtry płytowe,
  • inne elementy filtracyjne o różnej geometrii i rozmiarze.
 

Płyty z proszków spiekanych znajdują szerokie zastosowanie do:

  • odgazowania mediów ciekłych,
  • napowietrzania, np. zbiorników w oczyszczalniach ścieków,
  • fluidyzacji, homogenizacji mediów sypkich.

Są elementami zbiorników fluidyzacyjnych, np. zbiorników na farbę proszkową. Dzięki nim farba na malowanym elemencie rozprowadzana jest równomiernie.

Firma Chemtech oferuje płyty fluidyzacyjne o wymiarach dopasowanych do wymagań klienta.

Jesteśmy dystrybutorem firm