Ciśnieniowe filtry płytowe i świecowe do filtracji na placku filtracyjnym

Filtracja z pomocą filtracyjnąk

Ciśnieniowe filtry płytowe są urządzeniami, w których proces filtracji rozpoczyna się na  płytach filtracyjnych wykonanych z kilku warstw siatki metalowej a w dalszym etapie  jest kontynuowany na utworzonym placku filtracyjnym. Proces filtracji odbywa się po obu stronach płyty filtracyjnej dzięki czemu filtry płytowe charakteryzują się wysoką powierzchnią filtracyjną, niewielkimi gabarytami oraz wysokimi wydajnościami.

W filtrach typu CHT-CF, cząstki stałe o rozmiarach od 0,5 mikrona są zatrzymywane na cylindrycznych elementach perforowanych obciągniętych tkaniną filtracyjną, umieszczonych wewnątrz urządzenia. Proces filtracji dokładnej zaczyna się od samego początku na tkaninie i jest kontynuowany w dalszej części na utworzonym placku filtracyjnym.

Placek filtracyjny wytworzony z zawiesiny w czasie procesu jest usuwany z powierzchni zewnętrznej elementów filtracyjnych za pomocą pneumatycznego wibratora lub poprzez wsteczny przepływ sprężonego gazu.

W zależności od własności fizykochemicznych placka filtracyjnego, sposobu jego utylizacji lub innych wymagań użytkownika placek filtracyjny może być poddany procesowi suszenia lub przemywania inną cieczą. W trakcie procesu filtracji istnieje możliwość dozowania pomocy filtracyjnej w celu poprawy własności placka filtracyjnego.

Zazwyczaj filtry płytowe są wykonywane wg indywidualnych ustaleń z użytkownikiem co wpływa na dobór optymalnej powierzchni filtracyjnej, ilości elementów filtracyjnych oraz gabaryty urządzenia. Zabieg taki znacznie obniża koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne urządzenia.

 

filtry płytowe; filtr płytowy

filtry płytowe, leaf filter

Filtr płytowy wykonany przez firmę ChemTech, zamontowany w firmie BioPal (filtracja oleju roślinnego w ramach instalacji bielenia oleju jadalnego).

Filtr świecowy jest urządzeniem ciśnieniowym przeznaczonym do filtrowania zanieczyszczonych cieczy. Filtracja odbywa się poprzez przepływ cieczy z zewnątrz do wewnątrz świecy filtracyjnej. W trakcie tego procesu następuje oddzielenie zanieczyszczeń od końcowego wyrobu poprzez ich osiadanie na zewnętrznej powierzchni świecy.

candle filter, filtr świecowy  filtr świecowy

wkład świecowy

Widok placka filtracyjnego na filtrze świecowym typu Cricket.

placek filtracyjny  placek filtracyjny

Placek filtracyjny z pomocą filtracyjną uzyskany podczas filtracji osadów pogalwanicznych.  

Filtracja olejów spożywczych (filtry płytowe)

Filtracja pełni ważną rolę w technologii oczyszczania oleju roślinnego. Jednym z najbardziej popularnych sposobów filtracji oleju rzepakowego jest zastosowanie filtrów płytowych pionowych z automatycznym zrzutem placka. Olej po tłoczeniu zawiera znaczną ilość wytłoków tzw. makuchów tj. pozostałości nasion i owoców. Makuchy stanowiące produkt uboczny filtracji oleju są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, przy produkcji pasz rolniczych oraz coraz częściej do produkcji biopaliw.

Na zdjęciach przedstawiono efekt przeprowadzenia procesu filtracji oleju rzepakowego z wykorzystaniem laboratoryjnej prasy filtracyjnej. Temperatura procesu wynosiła 50oC. Proces można prowadzić w zakresie ciśnień od 1 do 6 bar. Otrzymana wydajność przy ciśnieniu 4 bar wyniosła 190m3/hm2. Uzyskane wydajności pozwoliły na łatwe powiększenie skali i zaprojektowanie filtra płytowego z możliwością impulsowego mechanicznego strącania osadu z powierzchni płyt.

filtracja oleju rzepakowego - placek, makuch, filtr płytowy
Placek filtracyjny
filtracja oleju rzepakowego - roztwór surowy i filtrat, filtry płytowe
Olej rzepakowy przed i po filtracji

 

Filtracja olejów spożywczych roślinnych i mineralnych (ale także innych węglowodorów typu parafiny naturalne, wosk przczeli) wymaga niekiedy zastosowania pomocy filtracyjnych, mających za zadanie m.in. odbarwienie, selektywną redukcję wybranych związków lub klaryfikację surowców o podwyższonym zmętnieniu. Optymalnie dobrana pomoc powinna charakteryzować się rozwiniętą powierzchnią aktywną, doskonałymi właściwościami adsorpcyjnymi,  selektywnie redukować stężenie związków (np. chlorofilu, metali ciężkich, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), fosfatydów i in.), powinna również charakteryzować się niską retencją względem samego oleju, a jednocześnie – dzięki właściwemu rozkładowi cząstek powinna ułatwiać proces filtracji.

Pomoce filtracyjne stosowane w przemyśle spożywczym powinny spełniać wymagania jakościowe dotyczące ich nietoksyczności (neutralne pH, zerowa zawartość dioksyn, halogenów, kwasów mineralnych).

Ziemie bielące stosowane są przede wszystkim w procesach rafinacji olejów jadalnych pochodzenia roślinnego (palmowego, rzepakowego, lnianego, sojowego, oliwy z oliwek) i zwierzęcego (w tym również łoju i oleju rybnego), różnego rodzaju olejów mineralnych, a także wosku i parafin.

Poniżej przedstawiono zdjęcia z testów odbarwiania wosku pszczelego z wykorzystaniem kilku rodzajów pomocy filtracyjnych.

Badania wykonane w warunkach laboratoryjnych na mają na celu wybranie z naszej oferty mieszanki o najlepszych własnościach adsorpcyjnych dla indywidulanych aplikacji oraz optymalizację proponowanych filtrów.

Filtracja oleju, filtracja wosku, filtracja plackowa, filtracja z pomocą filtracyjną, bielenie oleju, odbarwianie wosku, rafinacja oleju, klaryfikacja oleju Filtracja oleju, filtracja wosku, filtracja plackowa, filtracja z pomocą filtracyjną, bielenie oleju, odbarwianie wosku, rafinacja oleju, klaryfikacja oleju Filtracja oleju, filtracja wosku, filtracja plackowa, filtracja z pomocą filtracyjną, bielenie oleju, odbarwianie wosku, rafinacja oleju, klaryfikacja oleju

 

Jesteśmy dystrybutorem firm