Oczyszczanie ścieków

Coraz bardziej restrykcyjne wytyczne stawiane przez organy ochrony środowiska zmuszają przedsiębiorców do racjonalnego wykorzystywania strumieni odpadowych powstających w zakładach produkcyjnych.

Procesy odzysku cennych metali ze ścieków oraz ponownego wykorzystania strumieni procesowych, po ich wcześniejszym oczyszczeniu, są najbardziej racjonalnymi rozwiązaniami zagospodarowywania „zużytych” zasobów materialnych nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska ale również pod względem ekonomicznym i prawnym

Firma ChemTech wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów świadczy usługi z zakresu:
  • odzysku metali ze ścieków galwanizerskich z jednoczesnym unieszkodliwianiem toksycznych ścieków powstałych z płukania elementów powlekanych oraz roztworów galwanicznych; najczęściej odzyskiwane metale ze ścieków galwanizerskich to nikiel, kwas chromowy, miedź, cynk, kadm, platyna; w procesie odwróconej osmozy uzyskuje się koncentrat soli metali, który można ponownie zawrócić do wanny galwanizerskiej, natomiast strumień permeatu można wykorzystać jako wodę płuczącą;
  • oczyszczania strumieni elektrolitów wykorzystywanych w procesach obróbki elektrochemicznej;
  • oczyszczania strumieni farby w procesie malowania kataforetycznego;
  • regeneracji kąpieli odtłuczszających;
  • zamykania obiegów wodnych w cyklach produkcyjnych;
  • odzysku srebra z roztworów utrwalaczy fotograficznych;
  • usuwania silnie toksycznych związków chromu wykorzystywanych do trawienia stali oraz tworzyw sztucznych, garbowania skór, wytwarzania powłok ochronnych i dekoracyjnych na aluminium lub cynku;
  • i innych.

W rozwiązaniach przez nas oferowanych dotyczących ochrony środowiska wykorzystujemy przede wszystkim techniki membranowe oraz procesy rozdziału na selektywnych żywicach jonowymiennych.

 

Jesteśmy dystrybutorem firm