Demister

Demister

Demister – dobór i zastosowanie w procesach wydobycia, magazynowania i transportu gazu ziemnego oraz w procesach petrochemicznych.

W technologii wydobycia, transportu i magazynowania gazu ziemnego powszechnym zagadnieniem jest usuwanie fazy ciekłej ze strumienia sprężonego gazu. Pierwszym etapem obróbki gazu jest usunięcie tzw. wody złożowej (woda złożowa) wraz z towarzyszącymi jej zanieczyszczeniami mechanicznymi. W tym celu stosuje się najczęściej układ zbiorników z separacja grawitacyjną wspomaganą układem przegród i lamelli.

Większe efektywności uzyskuje się stosując pionowy lub poziomy zbiornik zaopatrzony w demister wykonany z dzianiny stalowej lub syntetycznej. Firma ChemTech dysponuje niezbędna wiedzą do  optymalnego doboru wielkości i rodzaju wkładu demisterów. Przy dobrym zaprojektowaniu osiągany jest stopień separacji, wynoszący ponad 99% dla cząsteczek 10 um.

Dobór urządzeń separujących w zależności od wielkości zatrzymywanych kropel cieczy.

Wśród najczęściej stosowanych materiałów, z których wykonuje się wkłady demisterów są stale szlachetne oraz kwasoodporne, tytan, monel*, inkonel*, miedz, aluminium, mosiądź, stal chromowana, a także materiały syntetyczne tj. polipropylen PP, polietylen PE, PVC, PVDF, PTFE, PES (* znak towarowy).

Istnieje wiele możliwych sposobów usytuowania wkładu demistera w zbiorniku, niektóre z nich przedstawiono na schemacie poniżej:

Pionowy demister – możliwe sposoby usytuowania wkładu separującego.

Pionowy demister – możliwe sposoby usytuowania wkładu separującego.

Poniżej przedstawiono wyniki badań przeprowadzone na wkładach wykonanych ze stali szlachetnej oraz PP i PVDF.

  Charakterystyka przepływowa 

Spadek ciśnienia dla wkładu demistera metalowego dla różnych wartości gęstości pozornej.

Spadek ciśnienia dla wkładu demistera z PP oraz PVDF dla różnych wartości gęstości pozornej.

  Skuteczność wkładu 

Stopień zatrzymywania kropel cieczy dla wkładu demistera metalowego.

Stopień zatrzymywania kropel cieczy dla wkładu demistera z PP.

Konkretne rozwiązania do twojego problemu

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą się technikami separacji, filtracji procesowej cieczy i gazów oraz oczyszczania i rozdziału faz.

Poszukujemy eksporterów

ChemTech jest wysoce specjalistyczną firmą zajmującą...

Szukasz pracy?

Pracując dla firmy FilterTech stajesz się częścią...

04dystrybucja

Jesteśmy dystrybutorem
najlepszych firm

Ami2
GE WATER
FSI

Zapraszamy do kontaktu