Filtry samoczyszczące

Filtr samoczyszczący ASF

Linia filtrów samoczyszczących ASF stanowi typoszereg uniwersalnych, automatycznych, kompaktowych filtrów samoczyszczących, zarówno do dokładnej jak i zgrubnej filtracji cieczy. Filtr samoczyszczący ASF, jako nieliczny w tej grupie filtrów, może pracować również na podciśnieniu. Filtr samoczyszczący jest zaopatrzony w sito szczelinowe w kształcie cylindra, z filtracją od środka na zewnątrz. Metoda samoczyszczenia sita oparta jest na pracy mechanicznego skrobaka, […]

Filtry
samoczyszczące

Technologie filtracji towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów…