Filtracja farb i lakierów

przemysł farb i lakierów Zastosowanie technik filtracyjnych w przemyśle farb i lakierów jest szeroko rozwinięty zarówno na poziomie produkcji wymienionych produktów jak i późniejszego ich wykorzystania.

Szeroki obszar zastosowań technik filtracji procesowej obejmuje przede wszystkim:

  • filtrację farb przemysłowych, dekoracyjnych oraz drukarskich;
  • filtrację lakierów;
  • filtrację bejc;
  • filtrację rozpuszczalników oraz ciekłych dodatków wykorzystywanych przy produkcji farb i lakierów;
  • oczyszczanie farb, lakierów oraz żywic w trakcie procesu produkcyjnego z cząstek żelowych, oleistych oraz zanieczyszczeń stałych;
  • oczyszczanie plastyfikatorów wykorzystywanych przy produkcji farb i tworzyw sztucznych.

Procesy te mają na celu uzyskanie produktu o określonej czystości oraz o określonych własnościach.  Powszechnie stosowaną techniką filtracji wyżej wymienionych płynów jest mechaniczne zatrzymanie zanieczyszczeń na przegrodzie filtracyjnej, która najczęściej stanowi materiał, z którego wykonany jest worek filtracyjny.

Zastosowanie procesów filtracyjnych nie kończy się jednak na etapie produkcji farb i lakierów ale obejmuje również m.in.:

  • filtrację farby oraz wody w procesie malowania kataforetycznego;
  • filtrację powietrza w komorach malarskich oraz lakierniczych;
  • filtrację farby przed natryskiem w lakierniach samochodowych.
Jesteśmy dystrybutorem firm