Geotermia

Energia geotermalna (geotermia) to wewnętrzne ciepło Ziemii, nagromadzone w skałach i wodach wypełniających szczeliny skalne. Zaliczana jest do kategorii energii odnawialnej i szacunkowo jest znacznie większa od tej pochodzącej z paliw kopalnych.

Wody geotermiczne zanieczyszczone są drobnymi cząsteczkami stałymi, w związku z tym zachodzi konieczność filtrowania ich w celu ochrony instalacji. Firma Chemtech posiada w swojej ofercie szeroki wybór filtrów do geotermii. Pierwszy cykl oczyszczania wody termalnej stanowią filtry workowe. Montowane są one przed wymiennikami ciepła. Następnie woda termalna oczyszczana jest w bateriach filtrów świecowych o wysokiej skuteczności filtracji, aby uniknąć zjawiska kolmatacji warstwy wodonośnej.  

 

Instalacja do geotermii wykonana przez firmę Chemtech.

 

Wody geotermalne są z reguły mocno zasolone, przez co warunki pracy elementów armatury instalacji są bardzo trudne. Nasze filtry są produkowane z materiałów odpornych na środowisko wysoko-korozyjne.

Energię geotermiczną wykorzystuje się w układach centralnego ogrzewania jako podstawowe żródło energii cieplnej. Służy ona również jako naturalne źródło ciepła w wodach termalnych. Innym zastosowaniem jest produkcja energii elektrycznej.

Jesteśmy dystrybutorem firm