Filtracja i separacja gazu ziemnego

W technologii wydobycia, transportu i magazynowania gazu ziemnego powszechnym zagadnieniem jest usuwanie fazy ciekłej ze strumienia sprężonego gazu. Pierwszym etapem obróbki gazu jest usunięcie tzw. wody złożowej (woda złożowa) wraz z towarzyszącymi jej zanieczyszczeniami mechanicznymi. W tym celu stosuje się najczęściej układ zbiorników z separacją grawitacyjną wspomaganą układem przegród i lameli.

 

Oddzielacz poziomy

Większe efektywności uzyskuje się stosując pionowy lub poziomy zbiornik zaopatrzony w demister wykonany z dzianiny stalowej lub syntetycznej. Firma ChemTech dysponuje niezbędna wiedzą do optymalnego doboru wielkości i rodzaju wkładu demisterów. Przy dobrym zaprojektowaniu osiągany jest stopień separacji, wynoszący ponad 99% dla cząsteczek 10 um. 

 

 

Firma ChemTech projektuje i wykonuje kompletne demistery w oparciu o parametry procesowe (arkusze danych procesowych).  

 

Demister pionowy z wkładem z dzianiny

 

Wkłady demisterów są wykonywane z reguły ze stali kwasowych 304 lub 316. W przypadku korozyjnego środowiska kwasów lub solanki zastosowanie znajdują wkłady wykonane z materiałów syntetycznych: polipropylenu, tarflenu, ETFE PVDF. Szczególne uznanie, prawdopodobnie ze względów historycznych, zdobyły w Polsce demistery z tarflenu. Firma Chemtech posiada jednak w swojej ofercie bardziej efektywne konstrukcje z PTFE (ETFE) wykonane z cieńszej dzianiny, osiągające dzięki temu wyższe porowatości, powierzchnie właściwe oraz opory przepływu.

 

      Demister metalowy                                   Demister syntetyczny  

Podstawowe typy wkładów demistera

  Wybrane modele   Charakterystyka przepływowa

Demister z dzianiny metalowej, grubość drutu 0,28mm

Suchy / 1 barg / 20oC

  Filtroseparator/demister gazu ziemnego

Usuwanie śladowych ilości cieczy (glikole, alkohole, woda, olej) z gazu ziemnego, występujących w postaci mgły, dokonuje się przy pomocy tzw. filtrosepratorów wyposażonych w wysoko wydajne wkłady świecowe koalescencyjne (typu coalescer) . Są to z reguły zbiorniki pionowe, z przepływem przez świece filtracyjne (coalescery) od wewnątrz do zewnątrz, jednak spotyka się również konstrukcje poziome z przepływem przez świece filtracyjne od zewnątrz do wewnątrz. Wtedy zwykle praca takich filtrosepratorów wspomagana jest wkładem demistera, do usuwania kropli powstałych w wyniku koalescingu na świecach.

 

  Firma ChemTech projektuje i wykonuje kompletne filtrosepratory w oparciu o parametry procesowe (arkusze danych procesowych).   

Firma ChemTech posiada w ofercie szeroką gamę wkładów koalescencyjnych zgodnych ze standardem SeprasolTM  (Seprasol jest zarejestrowanym znakiem firmy Pall) oraz Peco i Facet. Są to konstrukcje zarówno wgłębne jak i plisowane.

 

Jesteśmy dystrybutorem firm