Galwanizernie

Jedną z najbardziej skutecznych i najczęściej stosowanych metod zabezpieczenia wszelkiego rodzaju elementów konstrukcyjnych pojazdów jest nakładanie powłok galwanicznych. Nakładanie powierzchni ochronnych przeprowadza się również w celu zmiany własności fizycznych powierzchni oraz w celach dekoracyjnych.

Procesy obróbki chemicznej i elektrochemicznej stali w galwanizerniach  ze względu na regulacje instytucji ochrony środowiska narzucają instalacjom tego typu minimalizację wszelkich emisji do środowiska, m.in. poprzez ograniczanie zużycia reagentów, zmniejszenie bądź eliminację emisji odpadów i zanieczyszczeń oraz zawracania strumieni odpadowych do instancji.

Firma ChemTech oferuje szeroki wybór filtrów oraz urządzeń do:

 • przedłużania żywotności kąpieli galwanicznych,
 • oczyszczania kąpieli odtłuszczających,
 • odzysku metali (chrom, nikiel, cynk, miedź, srebro, itd.) oraz cyjanków z kąpieli płuczących,
 • oczyszczania ścieków galwanicznych,
 • demineralizacji  wody,
 • odzysku wody ze ścieków technologicznych,
 • oczyszczania powietrza z par związków organicznych oraz pyłów.

Stosowanie układów oczyszczania ścieków pogalwanicznych niesie ze sobą szereg korzyści. Niektóre z nich to:

 • ograniczenie zużycia wody nawet do 80%,
 • znaczne ograniczenie ilości ścieków emitowanych do środowiska naturalnego,
 • poprawa jakości wyrobów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa środowiska pracy.

W rozwiązaniach przez nas oferowanych dotyczących oczyszczania strumieni w przemyśle galwanicznym  wykorzystujemy przede wszystkim techniki membranowe oraz procesy rozdziału na selektywnych żywicach jonowymiennych.

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja firmy ChemTech do odzysku niklu oraz czyszczenia pasywacji grubopowłokowej na selektywnych żywicach jonowymiennych.

Jesteśmy dystrybutorem firm