Dezynfekcja roztworami dwutlenku chloru

Oferujemy roztwory dwutlenku chloru do realizacji procesów dezynfekcji mającej na celu zniszczenie wegetatywnych form drobnoustrojów tj. bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby, algi.

Podstawowe zalety stosowania roztworów dwutlenku chloru do celów dezynfekcji to:

 • wysoka skuteczność w całym zakresie pH środowiska;
 • niezawodna ochrona przez skażeniem Legionellą systemów wodnych dzięki rozkładowi biofilmu;
 • długotrwała ochrona mikrobiologiczna odkażanych układów;
 • znaczna redukcja kosztów w porównaniu z kosztami związanymi z zakupem, transportem oraz przechowywaniem gazowego chloru;
 • wyeliminowanie niebezpieczeństwa związanego z toksycznością oraz drażniącym działaniem gazowego chloru na układ oddechowy oraz błony śluzowe człowieka.

  Najważniejsze obszary zastosowań roztworów dwutlenku chloru to:

 • dezynfekcja wody pitnej oraz przemysłowej (systemy wody obiegowej i chłodniczej),
 • dezynfekcja ścieków,
 • zwalczanie Legionelli  w obiegach wody zimnej i ciepłej,
 • układy instalacji CIP,
 • dezynfekcja wody płuczącej w przemyśle spożywczym (mycie owoców, warzyw, ryb, drobiu),
 • skrubery,
 • chłodnie kominowe.

Jesteśmy dystrybutorem firm